Forholdshendelser

Forhold som forandrer vår personlighet.

Vår personlighet er ganske stabil, men forandrer seg allikevel i løpet av livet. Vi påvirkes av det som skjer rundt oss og det som skjer med oss. Forholdshendelser er en av de.

Med forholdshendelser tenker jeg da på forandring i våre personlige forhold. Dette kan være at vi får en kjæreste, mister en kjær person, gifter oss, får barn, blir skilt, forandrer jobb eller andre ting som kan oppleves som en viktig hendelse i vårt liv.

Vår personlighet påvirker de valgene vi gjør i livet. Dette igjen påvirker hvor vi bor, hva vi jobber med og hvilke venner vi velger å ha kontakt med. Så er det jo også slik at vårt miljø igjen påvirker oss i hvilken retning vi går og hva vi mener. 

Se mine tjenester

Så hvordan påvirker folrholdshendelser vår personlighet?

Studier viser at diverse forandringer i livet forandrer vår personlighet. 

Forholdshendelser: Kjæresteforhold

Når vi går inn i et kjæresteforhold så påvirker dette vår samvittighet. Vi blir rett og slett mer samvittighetsfulle. En av årsakene til dette kan være at vi blir mer oppmerksomme på andres behov fordi vi blir mer oppmerksomme på vår kjærestes behov.

Vi gifter oss

Når vi gifter oss så blir vi faktisk mindre interessert i å oppleve nye ting i livet. Vi blir rett og slett mindre åpne for andre når vi gifter oss. Dette har nok mye med å gjøre at vi gifter oss med noen vi liker og skaper rutiner, aktiviteter og gjøremål sammen. Dette fører nok igjen til at vi blir mer tradisjonelle i vår livsstil.

Vi blir foreldre

Å få barn fører til mange forandringer i livet. Vårt fokus dreies enda mer mot barnet og vårt forhold. Forskning viser at dette fører til at vi blir mindre ekstrovert. Vi søker mer ro og foretrekker å være alene når vi er stresset. 

Forholdshendelser: Vi skilles

Å skilles er opprivende for de fleste og medfører en omveltning i livet. Her  skjer det utrolig nok det samme som når vi går inn i et kjæresteforhold. Vi blir mer samvittighetsfulle og blir mer til å stole på og oppmerksomme for andres behov.

Forskning viser dermed at vår personlighet til dels forandrer seg i løpet av livet og har flere påvirkningsfaktorer som vi ofte ikke tenker på.