Selvbilde

Bestill Time

Selvbilde hva er det?

Selvbilde vi har av oss selv er hvordan vi ser oss selv og hva vi tror at andre mennesker oppfatter oss. Dette bilde har tre faktorer. Det ene er hvordan vi ser oss selv, den andre hvordan vi tror at andre ser oss og den tredje er hvordan vi egentlig ønsker å være. Hvis vi oppfatter oss selv ganske likt den personen vi ønsker å være er det greit.

Selvbilde
Selvbilde . Er vi den vi ønsker å være og er andres oppfatning lik vår egen?

Problemene starter når det er stor forskjell mellom hvordan vi ser oss selv og hvordan vi ønsker å være. Forskjeller mellom hvordan vi ser oss selv og hvordan vi ønsker å være kan skape følgende problemer/atferder:

  • Redsel for å ikke bli godtatt av andre.
  • Føle at man ikke kommer til å klare å gjennomføre.
  • Lav selvtillit. Man har ikke tro på sine egne kapasiteter.
  • Følelse av at man kan miste kontroll fordi man prøver å være noe mer enn det man føler man er.
  • Risiko for at man trekker seg unna andre personer.
  • Sosial angst.
  • Ensomhet som følge at man trekker seg unna andre personer.
  • Depresjon.

Hvis man har et selvbilde som ligger langt fra den personen man ønsker å være er det fare for at man i lengden utvikler psykologiske vansker som angst, depresjon etc. Det er jo slik at vi mennesker er sosiale og trenger å omgås andre. Hvis man gjør dette i liten grad mister man ofte evnen til å omgås på en naturlig måte og det føles vanskeligere og vanskeligere og man ender med å trekke seg vekk. Dette igjen gir et enda lavere selvbilde og forskjell mellom hvem man tror man er og hvem man vil være. Det blir en ond sirkel som man kan trenge hjelp til å komme ut av. Å ta kontakt med en psykolog kan for maange være et godt alternativ for å bedre sitt selvbilde. Psykolog Kristian Laake bruker kognitiv atferdsterapi når han hjelper sine kunder til å få det bedre med seg selv.

For å finne ledige timer

Hva andre skriver om selvbilde og selvfølelse