Traumeopplevelser

Søke hjelp for traumeopplevelser online digitalt

Traumeopplevelser

En traumatisk hendelse er noe som skaper frykt som oppleves som intens og kan innebære død. Andre årsaker kan være alvorlige skade eller seksualisert vold enten direkte eller hos en nær person. Når hendelsen er traumatisk er den overveldende. Det blir rett og slett for mye og personen klarer ikke å bearbeide det som har skjedd. Resultatet er at personen får en fysisk eller følelsesmessig reaksjon. Slike reaksjoner skapes av traumeopplevelser.

Traumeopplevelser
En eller flere traumeopplevelser kan påvirke livet i enorm grad

Oppfattelsen av det som har skjedd er subjektiv. Det varierer fra person til person om hendelsen oppfattes som traumatisk. Hvis man har et godt sosialt nært nettverk så er dette en faktor som kan gjøre at det er lettere å komme over hendelsen. Slik blir det lettere å akseptere den og sette den i riktig perspektiv. Faktorer som gjør at man lettere kan oppleve hendelsen som traumatisk er utrygghet og ensomhet. Hvis man har en følelse av å være sårbar, avhengig av andre personerer også risikofaktorer. Tidligere traumeopplevelser og andre psykologiske vansker fører til at man er mer utsatt.

Vanlige traumereaksjoner

 • Man har mareritt om hendelsen.
 • Personen gjenopplever hendelsen som om det skjer her og nå.
 • Følelsesmessige ubehag når man ser noe som kan symbolisere hendelsen.
 • Kraftig fysisk reaksjon når man opplever noe som kan symbolisere det som har skjedd.
 • Unngåelse av stimuli som kan minne om den traumatiske hendelsen som for eksempel at man unngår å tenke på hendelsen, man skyver unna minner om hendelsen.
 • Man unngår å besøke steder og mennesker som kan minne om hendelsen.
 • Problemer med å huske enkelte detaljer i den traumatiske hendelsen.
 • Føler seg ikke i stand til å stole på noen.
 • Opplevelse av redsel, skyldfølelse, sinne og skam.
 • Mindre utøvelse av aktiviteter som er viktig for en.
 • Noen kan også oppleve at de er mye mer på vakt og skvetter mer.
 • Andre blir selvdestruktive.
 • Konsentrasjon og søvnproblemer.

Behandling av traumeopplevelser

I behandling av traumer så bruker man en gradvis tilnærming til opplevelsen i et trygt miljø hvor man snakker om hendelsen og får satt traumehendelsen i et riktig perspektiv. I denne sammenheng snakker man om hendelsen og hvordan den påvirker livet, man fjerner eventuell skyldfølelse og redsel for at hendelsen skal gjenta seg samtidig som man jobber med de andre reaksjonene som pasienten har som følge av opplevelsen.

For å se hvilke timer som er ledige.

Bekreftelse på timebestilling blir sent raskt.  

Norsk psykologforening om traumeopplevelser