Angst

Bestill Time

Forklaring på hva angst er

Angst er en overvurdering av fare. Menneskeheten har utviklet en måte å reagere på i farlige situasjoner. Det er således en del av overlevelses instinktet og kommer i form av å stivne, flykte eller slåss. Angsten kommer når vår reaksjon er overdreven eller kommer på grunn av redsel for at noe skal skje. Under dette ligger det at det ikke har skjedd enda eller ikke nødvendigvis heller kommer til å skje. Hvis man ofte opplever angst så vil dette ha en negativ effekt på livskvaliteten og begrenser ofte hva man gjør og hvordan man gjør ting.

Mennesker med angst bruker også mye tid på å unngå å gjøre ting for å slippe å føle dette. Resultatet av å unngå, en oppførsel som vi psykologer kaller sikkerhetsatferd, er at angsten uteblir. Angsten uteblir bare for øyeblikket samtidig som den forsterker følelsen av redsel for angst hvis man ikke utfører en sikkerhetsatferd (unngår å gjøre den man ellers ville ha gjort).

Angst. Angst deles inn i sosial angst, agorafobi. GAD (generalisert angstlidelse), Panikkangst, fobier, separasjonsangst og selektiv mutisme
Angst kan komme i flere ulike former som beskrevet nedenfor

De mest vanlige typene av angst er:

Sosial angst

Personer med sosial angst er redd for å bli dårlig verdsatt eller kritisert av andre og er frykter derfor situasjoner hvor de kan bli observert og bedømt. De har problemer med å opptre på en naturlig måte i sosiale sammenhenger da de hele tiden føler at andre ser deres negative sider. En helt vanlig sikkerhetsatferd for personer med sosial angst er å unngå sosiale sammenkomster og med etterfølgende ensomhet. Lær mer om sosial angst og hva det kan føre til.

Agorafobi

Personer som lider av agorafobi frykter å være i lukkede rom, åpne plasser, måtte stå i kø, være alene ute, bruke offentlig transport. Disse pasientene frykter at de skal få panikk i situasjonene som er nevnt over. Personene som lider av Agorafobi pleier å unngå å gå ut så fremt de ikke har med seg en nær person. Klikk her for å se om du eller en du kjenner kan ha Agorafobi.

Generalisert angstlidelse

Personer med generalisert angst sliter med spenning, bekymring og angst for det meste av dagligdagse ting og og det som skal skje framover. De har en indre uro som ofte gir utslag i hjertebank, svimmelhet, irritabilitet, problemer med konsentrasjonen, de glemmer ting og de føler seg anspent i kroppen. Lurer du på om du kan ha generalisert angst?

Panikkangst

Personer som lider av panikkangst lider ofte av hjertebank, svette, skjelving, pustebesvær og smerter. De er ofte redd for å miste kontrollen og det er ganske vanlig at de utvikler redsel for nye anfall. Det blir da en panikklidelse. Personer som lider av panikkangst får ofte katastrofetanker om hva som kan skje og dette øker angsten neste gang de kjenner symptomer som hjertebank etc.  Kan dette gjelde deg?

Spesifikke fobier

Her handler det om personer som frykter en situasjon eller et objekt. Dette kan være å ta heisen, edderkopper, slanger være i høyden etc. Vet du dette om fobi?.

Separasjonsangst

De som lider av separasjonsangst føler et uforholdsmessige stort ubehag når de skal dra hjemmefra eller vet at de skal være vekk fra personer de føler tilknytning til. De sliter med bekymringer for å miste andre personer, at personer de er glad i skal komme ut for en ulykke. Dette fører til at de helst ikke vil går ut, ikke vil sove borte og er redde for å rote seg bort. Personer som sliter med dette har ofte mareritt om fryktede situasjoner om separasjon og klager ofte om fysiske plager som vondt i magen, kvalmhet etc. Vet du dette om separasjonsangst?

Selektiv Mutisme

Behandling av angst

Hvilken type behandling kommer an på hvilken type angst, men har til felles for alle typer angst som er nevnt over bortsett fra Generalisert angstlidelse at man lærer å utsette seg selv for angsten uten å bruke sikkerhetsatferd. Dette gjøres på flere forskjellige måter enten gradert eller plutselig i samhold med hver enkelt pasient. Dette kalles eksponeringsterapi. Når det gjelder behandling av generalisert angst så går det her mer på å lære å takle angsten slik at det ikke går ut over livskvaliteten ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Med denne måten lærer pasienten å korrigere feiloppfattelser av fare og gjenkjenne signaler om feiloppfattelse. Hjelp av Psykolog online mot angst er et fullverdig alternativ.

Psykoterapi

Pasienter som blir behandlet med psykoterapi lærer om hvordan ens tanker påvirker følelsen av angst. I sammarbeid med psykologen får pasientene hjelp til å forandre negative tanker som er med på å vedlikeholde angsten til en tankegang som er mer positiv. På denne måten lærer pasientene å håndtere lidelsen. Vi vet at følelsen av angst kan føre til både psykiske og fysiske symptomer og en økt følelse av mestring av angsten er derfor viktig.

De som sliter med med dette har ofte negative følelser om seg selv og deres positive sider kommer helt i bakgrunnen. Dette igjen fører til at man starter å unngå situasjoner som før ga glede i livet som nevnt tidligere.

Klikk her for å se hvilke timer som er ledige.

For mer om denne type lidelse fra Helsenorge.no