Online Psykolog

Bestill Time

Hvorfor søke hjelp online/digitalt?

Terapi online er bevisst like efektivt som å møte opp på et kontor.

Du sparer tid i og med at du slipper reisevei og tiden det tar.

Du er ikke på et ukjent kontor men hjemme hos deg selv i trygge omgivelser.

Det er enkelt å bestille time.

Du velger tjeneste, dag og tid fra kalenderen.

Bekreftelse kommer med en gang.

Du får lenke til samtalerom ca en time før timen starter og du betaler senest rett etter at timen er over.

Hvem søker hjelp av psykolog online digitalt?

Det er flere og flere personer som søker hjelp av en psykolog online for å bedre kunne håndtere ting som oppleves som vanskelig. Ikke bare personer som sliter med alvorlige psykiske problemer tar kontakt digitalt. I mange tilfeller er det personer som trenger å få bekreftet at de gjør det rette i ulike situasjoner og i forhold til andre. Flere føler at det er problematisk å vite hvordan man skal forholde seg i sosiale situasjoner og i parforhold og søker derfor hjelp.

Psykolog Kristian Laake jobber digitalt online
Å få hjelp av Psykolog digitalt online kan i de fleste tilfeller være den beste løsningen for mange.

Bestill time på nett med psykolog online digitalt

En online psykolog kan hjelpe mange av de i dagens samfunn som sliter med psykiske problemer. Det er enkelt og raskt å bestille time med psykolog på nettet. Å slite med angst depresjon, lav selvtillit, stress, samlivsproblemer, livskriser eller sorg er mye mer vanlig enn man skulle tro. For mange kan det å kunne snakke med en online psykolog på Norsk digitalt være til god hjelp. Jeg har stort sett kort ventetid for ledig psykologtime. Timene hos meg er på 50 minutter. Lengden på psykologtimene varierer fra psykolog til psykolog. Erfaringsmessig er jeg er av den oppfatning at 50 minutter er det beste. Når samtalene er lengre blir det ofte gjentakelse i kommunikasjonen og det er mer hensiktsmessig å vente en uke med neste time.

Noen ganger er dog problemet mer komplekst og vi trenger litt mer tid. Under samtaler på nettet går vi igjennom det du føler er problematisk og vi finner løsninger som kan gjøre din hverdag bedre. Du kan enkelt bestille psykologtime på nett her

Som regel er det mulig og få ledig psykologtime raskt. Du trenger ingen henvisning til psykolog for å bestille terapi time hos meg. Ofte har jeg ledig tid alt samme dag. Hvis ikke det er ledig time den dagen du søker søk på neste dag.

Online terapi er effektivt

Online psykologterapi er et fullgodt alternativ til personlig oppmøte hos psykolog. Man sparer reisetid til og fra og man slipper å sitte på venteværelse pluss at man øker flexibiliteten for når man kan ta en terapitime. Å oppsøke hjelp fra en psykolog online blir mer og mer populært da flere og flere blir klar over muligheten og at det fungerer i de fleste tilfeller like greit som oppmøtesamtale med psykolog. En annen fordel ved å bestille time med psykolog på nett er at selve bestillingen av psykologitimen kan gjøres når som helst og hvor som helst. Bekreftelse på timen med online psykolog kommer automatisk og med en gang.

Man sparer tid

Med en psykolog som tilbyr online terapi kan man få hjelp uansett hvor man bor og ventetiden for time er minimal. Å be om hjelp online er for mange også lettere enn å måtte møte opp på et kontor. Det eneste man trenger for å kunne ha en time med psykolog og få hjelp er en ok internetforbindelse og en telefon eller pc. Terapi timene er hos meg av lik lengde som timene med oppmøte. Timen hos psykolog blir på denne måten mer effektiv da man slipper reisetid til og fra.

Hva kan du få hjelp av en psykolog online med

Terapi online er ideelt for problemer med depresjon, angst, sorgprosess, traumaer, lavt energinivå, lite lyst og motivasjon, bekymringer og fobier, men anbefales ikke ved alvorlige lidelser som ekstreme spiseforstyrrelser, selvmordstanker og psykoser.  Det er viktig å ta tidlig kontakt med en psykolog slik at problemene ikke vokser til noe unødvendig stort.

Hvis du har alvorlige selvmordstanker eller nylig har hatt selvmordsforsøk bør du ringe 113. Helse Norge

Bestilling av time hos Psykolog Kristian Laake gjør du enkelt og greit ved å klikke her

Taushetsplikt

Psykologen har taushetsplikt på samme måte for tid med psykolog på nett som ved oppmøte slik at du kan føle deg helt trygg på at personlig informasjon ikke går videre på noen måte.

Kontakt Online psykolog Kristian Laake

Kristian kan kontaktes på mail laake@onlinepsykolog-norge.com

Skype: Kristian Laake

Samtaler med psykolog online digitalt passer for følgende personer

  • Mennesker som sliter med angst, søvnproblemer, depresjon, føler seg stresset, vil ha hjelp til å mestre sinne, er i en livskrise, i en sorgprosess, føler seg utbrent, problemer med selvfølelse eller problemer i samlivet.
  • De som vil få rådgivning om psykisk helse.
  • Mennesker som mener de har moderate psykiske problemer.
  • Det er viktig at man er i stand til å ha samtaler og forstå innhold.
  • Mennesker som er motivert til å få hjelp til å mestre problemene de har.

Online digital samtaler med psykolog passer ikke for

  • Mennesker med alvorlige selvmordstanker. Disse bør ringe legevakten på telefon 116 117.
  • Barn eller psykisk utviklingshemmede som trenger hjelp til å forstå.
  • Mennesker med alvorlige psykiske problemer som psykose, selvskading.
  • Hvis man er i en situasjon hvor man utsettes for vold eller overgrepbær man ta kontakt med politiet/krisesenter/barnevern.

Bestill time hos psykolog Kristian Laake idag!

laake@onlinepsykolog-norge.com

Lurer du på om du trenger hjelp?

For informasjon om vanlige psykiske plager klikk her

Om Psykolog Kaare Kristian Laake

Bestill Time

Psykolog Kaare Kristian Laake og utdanning

Kaare Kristian Laake er utdannet Psykolog og har Master tittel i helsepsykologi. Kristian bruker terapiformen kognitiv adferdsterapi i bahndling av sine klienter. Dette er den formen for terapi som har de beste forskningsbaserte resultater. Han har videre spesialisert seg innen tredje generasjons terapier som løsningsfokusert Brief terapi, systemterapi og aksept og engasjementsterapi.

Parterapi

Kristian har også spesialistert seg innen par terapi og har bred erfaring i å hjelpe par til å få det bedre. Kommunikasjon er ofte et problem i par forhold og små irritasjoner vokser gjerne hvis de ikke blir tatt opp på en riktig måte. Dette er alltid lettere ved hjelp av en psykolog. Noen har også større forskjeller de trenger å bearbeide sammen med en terapeut for å komme på rett kjøl igjen og finne tilbake til det de var en gang i forholdet.

Kristian tilbyr online terapi uansett hvor du bor i verden. I tillegg til Norsk så tilbys terapi på Spansk og Engelsk.

Kristian jobber i tillegg til å tilby hjelp online som frivillig hos Kirkens SOS .

Psykolog Kristian Laake. Digitalt online.
Psykolog Kaare Kristian Laake

Løsningsfokusering

Han fokuserer på løsninger for sine kunder og jobber tett sammen med de for at de så hurtig som mulig skal kunne få bukt med problemene. Det er viktig at terapien ikke drar for mye ut i tid og at kundene ser bedring også på kort sikt.

På denne måten ser mine klienter at det nytter å starte å jobbe med problemene og dette øker motivasjonen for å gripe tak i de tingene de har lyst til å bli bedre på. Klientene tar da ofte ansvar for å bli bedre ved hjelp av meg og dette gir eierskap for egen mentalhelse. Som følge av dette blir klientene bedre forberedt for tilsvarende problemer i fremtiden.

Ledige timer

Kontakt

Psykologen kan kontaktes på laake@onlinepsykolog-norge.com

Whereby brukes til samtalen (ingen nedlastning nødvendig)

Blog

Lek og tull

Liker du og din bedre halvdel å leke og tulle i dagliglivet? Får dette dere til å gjøre ting sammen som ikke har så stor konsekvens? Nyere forskning kan tilsi at dette er viktig for at forholdet skal vare over tid (Ryjova et.al 2024). Relasjons Forskning Relasjonsforskning har tidligere stort sett dreiet seg på å …