Interaksjon med hunder

Interaksjon med hunder kan føre til mindre stress og bedre konsentrasjon på grunn av økte hjernebølger.

Se mine tjenester

Behandling med hundeterapi blir brukt med godt resultat for å minske angst, bygge tillit og redusere følelse av stress. I et studie av interaksjon med hunder og faktorer som bidrar til disse bedringene i pasienter fant (Yoo, 2014) at alfa båndsvingninger i hjernen økte mens pasientene gikk tur eller lekte med hunden. Begge disse handlingene er avslappende men også i en tilstand av våkenhet. I andre aktiviteter som å stelle hunden og gi massasje økte beta båndsvingningene. Disse aktivitetene forbindes med konsentrasjon. Pasientene fortalte at de følte seg bedre etter å ha vært sammen med hunden. De var mindre deprimerte og mindre trøtte og følte seg mer avslappet og mindre stresset.

Dette studiet besto av 30 deltakere i voksen alder og man brukte elektroder for å måle hjerneaktivitet mens de hadde aktiviteter sammen med hunden. 

Mulige påvirkninger i dette studiet kan være at ikke alle hadde egne kjæledyr. Alle var derimot dyrevennlige. Alle forsøkene ble utført med den samme hunden.

Hunden speiler eierens stressnivå

I et annet studie (Sundman et al, 2019) målte man hvordan stressnivå i eierene ble speilet av hunden. 

Det er kjent at speiling av følelsesmessig stress skjer blant mennesker. 

I dette studiet ble stress i eierene og hunden målt over flere måneder ved hjelp av stress hormon og kortisol i hår fra hunden og eieren. Det ble bevist at stressnivået til eierne ble speilet av hunden. Forskjelligheter i personlighet hos hunden viste seg å ikke ha noen effekt på resultatet. Personlighetsforskjeller hos eierne derimot hadde stor effekt. Dette leder til å tro at hunden speiler eierens stressnivå.

Du kan lese mer om disse studiene her:

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/03/240313185025.htm

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190606102036.htm

Ann-Sofie Sundman, Enya Van Poucke, Ann-Charlotte Svensson Holm, Åshild Faresjö, Elvar Theodorsson, Per Jensen, Lina S. V. Roth. Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners. Scientific Reports, 2019; 9 (1) DOI: 10.1038/s41598-019-43851-x

Onyoo Yoo, YuTong Wu, Jin Soo Han, Sin-Ae Park. Psychophysiological and    emotional effects of human–Dog interactions by activity type: An electroencephalogram study. PLOS ONE, 2024; 19 (3): e0298384 DOI: 10.1371/journal.pone.0298384