Vanlige psykiske plager

Bestill Time

Vanlige psyiske plager. Angst, Depresjon, Livskriser, Søvnproblemer, stress, sorg, traumeopplevelser, samlivsvansker, selvbilde

Under finner du en kort forklaring av vanlige psykiske plager som mange sliter med.

Angst

Å slite med angst er en av de mest vanlige plager som folk oftest sliter med.  Mer informasjon om angst.

Depresjon er del av vanlige psykiske plager

Stikkord for depresjon er nedstemthet, negative tanker og lite tiltakslyst og energi. Vil du vite mer on depresjon.

Livskriser

Mange mennesker opplever en eller flere livskriser i løpet av livet og disse kan være forårsaket av brudd i samliv, overgang til pensjonstilværelse, etc. Mer om livskriser.

Søvnproblemer

Problemer med søvnen kan utarte seg på forskjellige måter. Noen har problemer med å sovne andre våkner ofte. Søvnproblemer.

Stress

Vi opplever stress når vi føler at vi ikke rår med alt. Stress kan forårsakes av forskjellige hendelser. Informasjonsside om stress.

Sorg

Sorg er en helt vanlig reaksjon og i de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med hjelp fra psykolog. Det er når den bli langvarig og man ikke kjenner en forbedring at man kan trenge hjelp. Sorg og hvordan det arter seg.

Traumeopplevelser er en del av vanlige psykiske plager.

Det som kan utløse et traume er en hendelse som skaper frykt/redsel og som oppfattes som enorm. Dette kan føre til store problemer i hverdagen og forringet livskvalitet. Traumeproblematikk.

Samlivsvansker

Vanskeligheter i samlivet kan utarte seg over tid eller være til stedet helt fra begynnelsen. Lite selvstendighet, problemer med forpliktelse og problemer med intimitet er vanlige årsaker til problemer. Samlivsproblemer årsaker og hva kan gjøres.

Selvbilde er en del av vanlige psykiske plager

Hvordan vi ser oss selv, verdien vi setter på oss selv og det bilde vi har av oss selv er viktig for hvordan vi tenker, tror og oppfører oss. Hvordan vårt selvbilde er påvirker også vår selvtillit. Hvis vi har et bra realistisk selvbilde vil dette hjelpe oss til å ha mer tro på oss selv og dermed bedre selvtillit. Hvordan selvfølelse påvirker livet.

Ekstern lenke for mer informasjon om temaet