Parterapi og Samlivsvansker

Bestill time for parterapi

Samlivsvansker og behov for Parterapi

Et godt samliv krever en del fra begge parter slik at man unngår samlivsvansker. I begynnelsen av samlivet er det meste veldig lett fordi man er forelsket. Man ser ofte ingen negative sider ved den andre part. Siden kan problemene komme og man trenger parterapi. Ofte er det veldig praktisk å kunne ha parterapi digitalt online med en psykolog.

Mine følgeregler for at det er på høy tid å gå i parterapi:

Når man føler at nærheten starter å mangle i forholdet.

Det blir lenger og lenger mellom hver gang man har sex og dette kjennes utilfredsstillende.

Man har fått mistanke om at den andre er utro eller har vært det og man trenger å vite sannheten.

Når man kjenner på sjalusi.

Ved kriser i livet.

Den ene eller begge har psykiske problemer som det må jobbes med.

Man føler behov for å forbedre ting i forholdet.

Man har startet å få tanker om å bryte ut av forholdet.

Dere krangler om det samme gjentatte ganger uten at dere kommer fram til noen løsning samtidig som det tar lang tid før dere kan snakke normalt sammen igjen.

Når dere føler at dere har mistet nærheten og kjæreste stemningen mellom dere.

Ved forandringer i familien. (Det kommer barn, Barna blir eldre, flytter ut etc)

Problemer i overgangsalderen.

Ting forandrer seg

Når man lever i et parforhold så vil man før eller siden oppleve at ting forandrer seg. I starten er jo alt bare bra og man er forelsket Når det har gått noen måneder kan det være at man starter å se ting man ikke så tidligere. Det kan være alt fra at den andre smatter når han/hun spiser, ikke tar ut av oppvaskmaskinen,. Kansje glemmes klesvasken, ikke alltid smiler når du forventer det . Eller rett og slett ikke oppfører seg som forventet av en partner i et parforhold. Hvis man ikke har en god kommunikasjon kan dette bale seg på og det kan bli diskusjoner over ting som i utgangspunktet var bagateller.

Parterapi og Samlivsvansker. Kommunikasjon. Samlislover
Samlivsvansker forårsakes av så mye og man kan få behov for parterapi.

En del par har en høy terskel de må over før de søker hjelp av en parterapeut. Hvorfor er det egentlig slik? Bør ikke riktig kommunikasjon og å snakke om ting være viktig? Å forstå den andre parts behov og la den andre forstå ens egne behov er da bare bra! I parterapi er det som med det meste, det tar mindre tid å forebygge enn å behandle problemet. Når det er sagt så er det ofte ikke så mye som skal til før man finner tilbake til hverandre når ting har gått for langt i motsatt retning.

Konkurranse i parforhold

I noen parforhold så utvikles det en form for konkurranse i stedet for et team. Dette fører ofte til veldig dårlig kommunikasjon og distansering. Den eneste måten å  komme tilbake til der hvor man startet, er å ta dette opp og starte å jobbe sammen igjen. 

Hva bør man gjøre?

Det viktige er å ta tak i ting på et tidlig tidspunkt. Ikke la være å snakke om ting som har startet å bli problematiske. Når man skal forberede seg på en samtale er det veldig lurt at man tenker igjennom hvordan man sier ting. En god kjøreregel er å snakke rolig, bruke ord som ikke fornærmer, ha respekt for den andre og være villig til å diskutere hva som skal skje videre. 

Hva skjer når man lever i et parforhold?

Det som jeg ofte ser i par som kommer til meg for parterapi er at kommunikasjonen har gått i lås. Man har ikke tatt opp ting som plager enn ved den andre og bare svelget unna og unna. Dette har da mange ganger ført til at den ene får mindre og mindre plass i forholdet.

Samlivslover

Når vi starter et samliv er det en del ting som på en måte gir seg selv. En av partene begynner å gjøre en del av husarbeidet for eksempel og den andre en annen del. Dette blir en vane og blir hva vi kaller en uskreven lov. Så har vi de lovene som er skrevne, det vil si de er avtalt, f.eks. du henter barna i barnehagen og jeg lager middag fordi det er best for begge parter p.g.a. jobbetider. Det lages en avtale på det. Begge disse lovene er åpne og alle parter vet om det, også resten av familien.

Hemmelig lov

Det finnes en tredje type lover og det er de hemmelige og det er ofte her det blir problemer. De hemmelige lovene er de som verken er avtalt eller gagner alle parter. Disse er av typen: den ene personen liker ikke at den andre går ut med sin vennegjeng fra før de ble gift, så han eller hun blir syk, ringer og sier ifra at de blir forsinket etc. Det som skulle vært hyggelig blir dermed saboterert. Når det skjer på forskejllige måter blir det det vi kaller en hemmelig lov. Denne type lover i samlivet gir lett gnisninger og mulige brudd hvis man ikke klarer å kommunisere på en riktig måte. Når dette skjer kan man få samlivsvansker.

Parterapi ved samlivsvansker

Det er nettopp her det er viktig å søke hjelp fra en psykolog. Ofte er det lettere å snakke sammen om disse tingene når det er en tredje part til stede som ikke dømmer noen og som kan rettlede og la begge parter få snakket ut.

Hvordan fungerer Parterapi når man har Samlivsvansker?

Vi starter vanligvis med at begge parter forteller om hva de føler er grunnen til at dere har tatt kontakt med meg. Man snakker så om hvilke mål dere begge ønsker å jobbe mot og hva som står i veien for at dette kan nås. Vi jobber da med handlingsmønstre som ikke fungerer og hvordan dette oppfattes av begge parter. Under denne prosessen bli dere flinkere til å se både dere selv og den andres behov. Dette øker forståelsen av hva dere gjør og hvordan dette påvirker den andre. Forståelse er veldig viktig i forholdet og fører som regel til at man klarer å jobbe sammen mot målet dere setter dere.

Hvordan jobbes det?

Når vi begynner å snakke om problemene opplever jeg ofte at det på en måte raskt blir en aha opplevelse hos de begge. Man er ikke klar over hvordan ens egen oppførsel påvirker den andre. Dette kan være både i negativ og positiv retning. Det viktige er at man starter prosessen sammen med å forstå hvordan våre ord og handlinger  påvirker den andre. Når man jobber på denne måten styrkes parforholdet i og med at man begynner å forstå at man ved å jobbe mot et felles mål kan få det mye bedre sammen.

Forandring og kommunikasjon under parterapi

Begge parter bør være klar over at forandring tar tid og at det er viktig å forstå hvordan det man sier og gjør påvirker den andre. Erfaringsmessig så har jeg sett at noen par skjønner raskt kommunikasjonsproblemene de har mens andre trenger mer bearbeiding av det hele sammen med meg som psykolog. Det viktige er at i de aller fleste tilfellene så er det mulig å komme tilbake til å ha et bra parforhold basert på gjennsidig respekt og varme.

Bestille Time

 Hvis du opplever eller er redd for vold i nære relasjoner Helsenorge