Sorg

Bestill Time

Sorg

Sorg er en prosess vi går igjennom når vi mister noe eller noen. Det kan være på grunn av død, brudd eller tap. Sorg er en normal psykologisk funksjon vi har for å kunne komme over det som har skjedd og har flere forskjellige faser:

Som negasjon av hva som har skjedd.

Sinne

Forhandling om å forandre resultatet.

Tristhet.

Og til slutt aksept for den nye situasjonen.

Når vi mister noen er det vanlig at denne prosessen tar tid og hvor lenge er veldig individuelt men psykologene pleier å si at sorgen normalt  pleier å vare mellom 6 måneder og ett år. Hvis den varer lenger kan det være et tegn på at sorgen har blitt komplisert og man trenger hjelp for å komme gå ferdig de nødvendige sorg fasene.

Sorg
Sorg påvirker oss på mange forskjellige måter og våre reaksjoner er også varierende

Når vi er i sorg så går vi igjennom en periode hvor vi føler enormt savn, vi føler sinne, vi kan bli irritable, vi kan ha vansker med å konsentrere oss, sorgen kan påvirke søvnen og vi kan føle oss fysisk og følelsesmessig utmattet.

Risikofaktorer for komplisert sorg

 • Man sliter med andre psykologiske vansker.
 • Man har en utrygg tilknytningstil i livet.
 • Man føler hjelpeløshet når personen dør.
 • Personen som dør er en veldig nær person.
 • Dødsfallet kommer brått på.
 • Dødsfallet er voldsomt.
 • Man mangler sosial støtte.

Indikasjoner på at du trenger hjelp

 • Din sorg er like sterk selv om det har gått lang tid.
 • Du klarer ikke å holde på med de aktivitetene du hadde før tapet selv etter tid.
 • Du bruker lang tid hver dag på å tenke på tapet.
 • Du føler at livet ikke har noen mening.
 • Du har problemer med søvnen selv etter at det har gått lang tid.
 • Du har mareritt om hendelsen.
 • Du føler skyldfølelse.
 • Du har tanker om at hvis du hadde gjort ting på en annen måte så hadde utfallet kunne vært annerledes.
 • Du har problemer med konsentrasjonen.

Her vil du finne oversikt over ledige timer.

Bekreftelse på timebestilling blir sent raskt.  

Hva sier helsenorge om sorg