Personlighetsforstyrrelser

Personer med personlighetsforstyrrelse har et varig mønster av interne følelser og oppførsel som har et markant avvik fra kulturen og samfunnet personen lever i. Det er flere typer av personlighetsforstyrrelse og jeg forklarer nærmere de forskjellige under.

Paranoid personlighetsforstyrrelse.

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse stoler ikke på andre mennesker og oppfatter andres oppførsel som mistenkelig eller ond. Klikk her for å få vite mer om denne lidelsen.

Narsissisme.

Mennesker med denne lidelsen oppfatter seg som mer viktig enn andre personer. De syns de fortjener spesiell behandling. På denne siden vil du se flere artikler jeg har skrevet om narsissisme.

Schizoid Personlighetsforstyrrelse.

Denne personlighetsforstyrrelsen gjør at man ikke søker kontakt med andre mennesker. De har som regel et veldig begrenset følelsesspekter. Mer om denne lidelsen her.