Stress

Bestill Time

Stress

Årsakene til at vi kan føle stress er at vi føler at det vi skal gjøre blir for mye. I dette ligger det også at vi vurderer det som vanskelig for oss å gjennomføre. Samtidig tviler vi på vår egen evne til å kunne gjøre det. Til forskjell fra angst er bekymringen som skaper stress relatert til reelle faktorer som vi blir presentert for. For eksempel en arbeidsmengde som vi ikke mener vi er kompetent eller har kapasitet for å gjøre. Krav som vi ikke ser oss i stand til å klare kan også gi stress.

Stress
Stress kan være forårsaket av følelse av utilstrekkelighet eller liten tro på egen evne

Hvordan vi takler utfordringene vi står overfor er individuelt. Noen personer undervurderer sin egen evne og vil lettere bli stresset. Andre har et mer reelt syn på sin egne evner og vil takle utfordringene på en annen måte. Stress betyr også at vi aktiviserer oss og det er slik at vi bør være aktivisert. Vi bør dog ikke kjenne for mye stress for da vil våre prestasjoner gå ned.

Behandling

Jeg bruker kognitiv atferdsterapi i min behandlingssituasjon. Denne type terapi er den som viser best resultater. Det meste av forsking på effektivitet og resultater av psykologiske behandlingsformer beviser dette. Ved hjelp av kognitiv atferdsterapi blir pasienten klar over hvordan tanker, følelser kroppens reaksjoner og atferd henger sammen og påvirker hverandre i alle retninger.

Vi snakker i denne sammenheng om at tanker som at dette er for vanskelig for meg, jeg klarer ikke å gjennomføre dette, jeg kan ikke gjøre feil det er ikke akseptert etc er tanker som bidrar til at man lettere blir stresset. I terapi sammenheng setter vi derfor disse tankene på prøve og ved hjelp av diskusjon og bevisføring forandrer vi disse automatiske tankene til tanker som øker pasientens oppfattelse av kapasitet til et reelt nivå.  I tillegg til diskusjon og bevisføring bruker jeg også rollespill som psykologisk terapi behandling for lettere å synliggjøre for pasienten hvilke tanker og atferds som demper stress følelsen.

Hvordan behandlingen legges opp er individuelt basert på pasientens behov og situasjon hvor vi også tar hensyn til andre behov som pasienten måtte kunne ha. Ofte er det hensiktsmessig å jobbe med selvtillit og selvrespekt samtidig som vi jobber med stresstakling, men dette finner vi ut av under evalueringen.

For å se ledige timer.

Bekreftelse på timebestilling blir sent raskt.  

Stress hos Helsenorge