Personvern

Trygghet

Samtaler med meg som psykolog Kaare Kristian Laake er like sikkert som samtaler på mitt kontor. GDPR- regelverket sier at jeg som psykolog er pliktig til å informere brukerene om hvordan jeg behandler personopplysninger. Hvordan de blir behandlet kommer jeg tilbake til lenger ned.

I GDPR regelverket stipuleres det de følgende punkter over hva som må forklares på denne siden. Disse punktene kommer under.

  • Psykologen kontaktinformasjon.
  • Ha slags informasjon som psykologen behandler og for hva.
  • Utlevering av personopplysninger.
  • Lagring av personopplysninger.
  • Hvordan personopplysninger blir slettet.
  • Dine rettigheter som pasient hos psykologen.

Psykologens kontaktinformasjon

Navn: Kaare Kristian Laake (Enkeltsmannsforetak i Spania). Nummer X2430903X

Adresse: Plaza Rosalia de Castro 2. 3E.

30011 Murcia. Spania.

Telefonnummer: 0034 682 11 11 88.

E-Post: laake@onlinepsykolog-norge.com

Personopplysninger som behandles

Navn og adresse, e-post, telefonnummer og journal i henhold til timer med psykologen. Informasjon som kommer fram i terapitimene er nødvendig for å kunne foreta en vurdering og behandling. Kun nødvendig informasjon behandles.

Taushetsplikt

Psykologen har taushetsplikt og vil kun viderføre nødvendig informasjon i tilfeller hvor psykologen frykter for pasientens eller andres liv eller ved krav fra juridisk dommer.

Lagring av personopplysninger

Nødvendig informasjon blir lagret anonymt og kodifisert på egen datamaskin som ikke er og aldri blir koblet til internet.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger blir lagret i minimum 10 år. Du har som regel rett til innsyn og kopi av journalen. Du kan sende inn forespørsel om retting hvis du mener det er feil i journalen og dette bessvares med en maksimums tid på 30 dager. Du kan kreve å få slettet journalen og hvis dette blir avvist kan du klage til fylkesmannen. Du kan også klage til datatilsynet hvis du mener det er feil med behandlingen av dine persondata.