Livskriser

Bestill Time

Livskriser

De fleste av oss har en eller flere livskriser i løpet av livets gang. Kjente psykologer har forklart disse som kriser i utviklingen av oss selv. Disse krisene blir ofte utløst av forandringer i vår tilværelse som samlivsbrudd og sorg. Å miste jobb, pubertet, flytting til ny adresse eller alvorlig sykdom er også triggere for en livskrise. Som ved det meste er det individuelt hvordan vi takler dette.

Livskriser
Livskriser. Hvordan finne veien videre? I mange tilfeller kan en psykolog hjelpe deg til å se hvilke muligheter du har. Søk hjelp online digitalt.

For mange er det vanskelig å takle livskriser fordi de mangler noen å snakke med. Ofte kan det være den personen som ikke lenger er der de ville ha snakket med. I mange tilfeller er det nettopp problemer med den nærmeste som fører til krisen. Det kan være frafall ved død eller brudd enten i et kjærlighetsforhold eller vennskap. Noen føler også skam over å gjennomgå en krise. Dette kan føre til at man føler frustrasjon, blir motløs, resignerer, får en følelse av hjelpeløshet og forvirring.

Disse faktorene kan da igjen føre til at man trekker seg unna andre mennesker. På denne måten kan man i en del tilfeller utvikle andre problemer som depresjon, angst og dårlig selvbilde.

Hvis du trykker på denne lenken kommer du til en kalender med ledige timer.

Bekreftelse på timebestilling blir sent raskt.  

Utviklingstrinn vi går igjennom i henhold til Erik Erikson

Erik Erikson foreslo åtte forskjellige stadier i menneskelivet. Tre av disse stadiene oppstår i tidlig alder, 0-6 år. Den første fasen kalles baby og er de første atten månedene av livet. Dette er fasen hvor babyen utvikler sin følelse av tillit. I følge dette vil en omsorgsperson med følsomhet overfor babyens behov sikre en riktig utvikling av tillit til ham eller henne. I tilfelle de ikke får den nødvendige oppmerksomheten, kan babyen utvikle mistillit på grunn av misnøye med dekningen av sine behov

Tidlig barndom og livskriser


Eriksons neste trinn, tidlig barndom, er en linje mellom skam og tvil som motpoler, og er når barnet er i alderen halvannen måned til tre år. Hvis barnet får muligheten til å utforske omgivelsene sine på riktig måte, vil det øke sin autonomi, gjennom utviklingen av sin viljestyrke og selvkontroll. I løpet av dette stadiet har barn en betydelig mental utvikling, inkludert lærer de å snakke og forbedrer kommunikasjonen. Ved å forstå sin autonomi definerer barnet foreldrenes og resten av familien sine roller og søker å bli akseptert av dem. På veien for å få selvkontroll og viljestyrke, leker barnet med å være ulydig, og på denne måten fastsetter de grensene som skal opprettholdes.

Spillalderen

Den tredje fasen, spillealderen, oppstår mellom 3 og 5 år. I dette stadiet er barnet plassert mellom initiativ og skyld. De som oppnår sine mål utvikler initiativ, og de som ikke føler seg skyldige og uten et klart mål. Det er viktig for omsorgspersonen å gi oppnåelige mål for riktig utvikling.

I den fjerde fasen når barna er mellom 6-11 år veksler de mellom å bli kjent med sin egen læring og kompetanse og følelsen av mindreverd fordi de ikke kan alt enda.

I neste fase så har ungdommen i puberteten ofte problemer å finne sin egen identitet og opplever ofte en forvirring i henhold til dette.

Den neste fasen unge voksne beskriver Erikson som en periode hvor personene leter etter kjærlighet og selskap. De veksler mellom intimitet eller isolering hvis de er redd for å bli avvist.

Fasen hvor personene er voksne er personene opptatt av å utvikle seg og linjen går mellom utvikling eller stagnasjon.

Den siste fasen til Erikson er for alderdom og i denne perioden handler det om å integrere livet og akseptere det som er eller bli fortvilet over det man ikke har oppnådd.

For mer om livskriser hos NHI.no