Psykisk helse

Se mine tjenester

Sammenheng mellom Psykisk helse og Fysisk helse

Fortsatt er det slik, at psykisk helse i mange tilfeller prioriteres etter fysisk helse. Hvorfor er det fortsatt slik at mange ikke ser sammenhengen? Vi er et hele og psykiske problemer påvirker fysisk problemer og motsatt. Et eksempel på dette kan være depresjon. Når man er deprimert så er et av symptomene at man ikke orker å gjøre så mye. Dette fører til at man slutter å gjøre aktiviteter man før trives med. I mange tilfeller er disse aktivitetene fysiske aktiviteter som gjorde at man holdt seg i bedre form.  Dette fører til at en blir tristere fordi man ikke orker å gjøre det man liker å gjøre når man ikke er deprimert. I tillegg blir man i dårligere fysisk form fordi man beveger seg mindre. Den vonde og dårlige sirkelen gjør at man på en måte graver seg ned i depresjonen og både fysisk og psykisk helse blir berørt.

Eksempel på sammenheng

Et annet eksempel kan være at man sliter med fysisk smerte over lang tid. Dette kan føre til at man blir tristere og tristere og går inn i en depresjon som igjen da kan føre til dårligere fysikk som beskrevet i  forrige paragraf. 

Angst

Når det gjelder angst så er det en tilstand som i mange tilfeller medfører redsel for noe.  Dette fører i mange tilfeller til at man trekker seg tilbake fra noe eller unngår situasjoner som man vet at skape forverring i angsten. Dette igjen kan forverre både angsten og den fysiske tilstanden i og med at man holder seg mer for seg selv og går mindre ut. 

Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk helse kort forklart

Eksempler på sammenheng mellom fysisk og psykisk helse kan være mange. Vår sinnstilstand påvirker vår fysisk tilstand. Det kan forenkles til at man blir jo ikke i bedre humør/psykisk tilstand av å ha fysiske vondter og man blir ikke i bedre fysisk form av å ikke klare å komme seg ut av døren fordi man har angst, fobier, sosial angst eller er deprimert. 

For å vite mer om angst og depresjon og behandling kan du klikke på ordene angst og depresjon i denne setningen.

For å bestille time hos meg klikker du her.