Negative inntrykk

Sliten av negative inntrykk?

Nå har vi de siste årene gått igjennom en pandemi med millioner av mennesker som har dødd. I tillegg er det værkatastrofer rundt omkring i verden som også tar liv og forårsaker store ødeleggelser. Når verden ser ut til å klare å leve med covid-19 og verdensøkonomien viser bedring så finner da Putin ut at han skal innvadere Ukrania og en ny verdenskrise er skapt. Blir det for mange negative inntrykk?

Hva gjør negative inntrykk med oss?

For mye negative inntrykk kan gjøre oss mer negative og få oss til å se fremtiden som mer mørk og trist. Det er derfor viktig at vi forsøker å begrense hvor mye vi blir påvirket av ting som skjer rundt oss men som vi ikke selv kan påvirke. Dette betyr ikke at vi ikke skal bry oss! Vi bør dog begrense graden av hvordan det styrer livet vårt. 

Hvorfor? Fordi det som påvirker oss fører til at vi forandrer vårt tankemønster og handlinger. Det kan da bli slik at det som skjer i verden påvirker oss i den grad at vi får dårligere livskvalitet. Ofte blir det da at vi får mindre tro på fremtiden, vi kanselerer planer vi har gledet oss til etc. Dette igjen fører til at vi blir mer nedfor og at vi gjør enda mindre av tingene vi liker å gjøre. I verste fall fører dette til angstproblemer og depresjon også hos personer som ikke har slitt med det før.

Hvordan beskytter vi oss selv mot overbelastning.

Det er viktig at vi doserer de negative inntrykkene vi mottar. Selvsagt må vi følge med på det som skjer men det er ikke nødvendig å gjøre dette hele tiden. Hva med å sjekke nyheter to ganger om dagen i stedet for 10? 

Vi vil fortsatt være oppdatert men det styrer ikke hele livet vårt!

Når vi begrenser negative inntrykk vil vi i større grad kunne holde på med våre daglige gjøremål som før og på den måten opprettholde vår livskvalitet. Det er uunngåelig å ikke bli påvirket men jo mer vi kan holde på med vårt jo bedre er det for oss selv og de rundt oss. 

Barn og negative inntrykk

Dette er spesielt viktig for de som har ansvar for barn! Stabilitet og og ro i tilværelsen er spesielt viktig for barn. Barn skjønner også veldig fort hvis de voksne er bekymret og blir påvirket av det. Samtidig oppfatter barn veldig raskt at deres egen redsel påvirker negativt deres foreldre og de vil gjerne unngå å være til belastning og holder det for seg selv. Dette kan igjen føre til traumer hos barna som lett kunne vært unngått. 

Hvis du har spørsmål rundt dette og hvordan takle situasjoner ta gjerne kontakt på laake@onlinepsykolog-norge.com

Forskning på dette tema.