Pandemi og angst lidelse

Pandemi og angst lidelse. Covid-19 pandemien har nå vart i 2 år. Mange opplever at det nå røyner på både med tiltak og vaksiner, vaksinemotstandere og antall vaksiner man må ta.

I tider med innskrenking i livet og hva man kan gjøre opplever mange dette som slitsomt og frustrerende. I tillegg til dette så føler mange at disse forandringene fører til at man kjenner på angst og depresjon. Det er jo slik at vi mennesker er vanedyr. En forandring i våre gjøremål kan da føre til at vi blir satt ut/ ikke liker den nye situasjonen. Innskrenkninger i vårt sosiale liv kan føre til at underliggende psykiske lidelser kommer opp i dagen eller blir forverret.

Hva forårsaker pandemi og angst lidelse

Under pandemien har vi psykologer sett at det er flere og flere som trenger hjelp. Det folk sliter med kan være flere forskjellige lidelser.  En del har utviklet eller er i ferd med å utvikle sosial angst fordi de ikke lenger er vant til å omgås mennesker på den måten man gjorde før. Man er nå redd for smitte og unngår kontakt. Dette igjen fører til ensomhet og savn. Andre utvikler obsessiv-kompulsiv lidelse. Dette kan starte som en redsel for smitte og man begynner å vaske og rense/desinfisere alt man tar på om igjen og om igjen, kanskje man slutter å ta på håndtak/ vasker hendene flere og flere ganger om dagen. Det er når hyppigheten av dette tar over en for stor del av livet at det blir et problem og man trenger hjelp av en psykolog.

Depresjon

Alle faktorer over kan føre til at man blir trist og dette kan igjen føre til at man utvikler en depresjon. Våre tanker og atferd påvirker vår sinnstilstand og vår sinnstilstand påvirker våre tanker og atferd. Det er derfor viktig å få hjelp til å ta tak i problemene ved å gjøre de riktige tingene/tenke på en måte som hjelper oss selv.

For mer om angst

Andre kilder

Skrevet av Psykolog Kristian Laake Ledige timer