Smertemestring

Smertemestring

Å kjenne smerte er kroppens måte å si ifra at noe er galt og at vi bør reagere. Problemet er at når smerten ikke går over og blir kronisk så har den ikke lenger noen funksjon. Smerten blir da bare en opplevelse av at noe er galt og kroppen truet men uten noen signaleffekt.

Psykologi og smerte

Hvis de som har smerter samtidig blir redde for at det kan være noe farlig blir oppfattelsen av intensiteten av smerten forsterket. På denne måten blir det slik at det vi tror og frykter forsterker smerteoppfattelsen. Hvis derimot en person som vi oppfatter som en person som har greie på dette som for eksempel en fagperson (lege, psykolog etc) forteller oss at det er en nerve som er i klemme og at det vil gå over så vil smerten oppfattes som mindre.

Det er slik at redsel for at det er noe alvorlig vil føre til at vi oppfatter smerten som mer alvorlig og mer intens. Av dette skjønner vi viktigheten av riktig og presis informasjon om hva som er feil.

Behandling

Det er jo slik at vi lett fokuserer vår oppmerksomhet mot det som opptar oss. Dette gjelder også når vi kjenner smerter. Jo mer vi fokuserer og kjenner på smerten jo mer intens oppfattes den. Når vi psykologer hjelper mennesker med smerter bruker vi ofte avledning som et hjelpemiddel. Når vi klarer å fokusere på noe annet som er interessant for smertepasienten vil smerten komme noe mer i bakgrunnen og oppfattes ikke lenger så intens. Vi lærer også pasientene å avspenne. Når man avspenner kroppen blir det slik at følelsen av smerteoverføring blir mindre intens.

Avspenning kan oppnåes  på flere måter. Den kanskje raskeste måten når man ikke er vant til avspenningsøvelser er å fokusere på pusten. Med dette mener jeg å kjenne hvordan man puster inn og ut. Så kan man begynne med å puste inn gjennom nesen, kjenne på hvordan man holder luften og så puster ut sakte gjennom munnen. En annen avspenningsteknikk er  muskel avslappelse. Med denne teknikken lærer man å stramme muskler for så å slappa de av. Denne vekslingen mellom spenning og avspenning fører også til at man spenner av og kjenner seg mer avslappet.

Noe annet som fungerer er fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gir overskudd (som man ofte taper når man opplever smerte). Fysisk aktivitet hjelper enda mer hvis man kan få med seg andre på turen. Da har man andre ting å tenke på en å fokusere på smerten.

Det viktige er å skifte ut måling av smerte (å kjenne etter hvor mye smerte man føler ) med å bedre livskvaliteten med aktiviteter som gjør at man føler seg bedre. Smerten er der men man velger å fokusere på det som er positivt i stedet for smerten.