Agorafobi

Agorafobi

Personer med Agorafobi føler frykt for å være på steder hvor de ikke lett kan komme vekk eller få hjelp. I de fleste tilfeller gjelder dette steder hvor det er mange mennesker, være alene ute, offentlig transport eller steder hvor de kan føle seg fanget eller hjelpeløse.

Angsten pleier å  komme fordi de ikke føler de skal kunne ha mulighet til å komme seg derfra eller få hjelp når angsten blir lammende.

Typiske symptomer på Agorafobi er:

Frykt for å være steder hvor det kan være vanskelig å komme seg vekk raskt.

Redsel for å være alene.

De er ofte redde for å miste kontrollen ute blant folk.

Følelse av desperasjon.

Avhengighet av andre.

Følelse av følelsesmessig avstand til andre.

Mange kan føle på at kroppen eller atmosfæren ikke er virkelig.

De med Agorafobi har også fysisk reaksjoner som:

Brystsmerter.

Svimmelhet.

Følelse av kvelning.

Kvalme.

Hjertebank.

Svette.

Skjelving.

Alt dette tilsier at personer med Agorafobi har problemer med å føle seg sikre eller beskyttet på offentlige steder. De trenger ofte å ha noen kjente med seg for å føle seg i stand til å være på steder hvor de ikke er kjent.  Mange med Agorafobi får dette etter først å ha hatt panikkangst. De utvikler Agorafobi som en redsel for å oppleve panikkangst på nytt.

Hva fører det ofte til?

De unngår ofte å gå ut.

Isolasjon.

Dårlig selvbilde.

Lite kontakt med omverden.

Opplever få nye ting.

Økt sjanse for avhengighet av alkohol eller narkotika.

Depresjon.

Selvmordstanker.

Hva forårsaker denne lidelsen?

Både biologiske faktorer som sykdom, personens personlighet, læring hjemmefra og stress kan påvirke. Normalt kommer denne lidelsen til syne i puberteten, men den kan også starte som barn. Det er høyere forekomst hos kvinner enn hos menn.

Risikofaktorer:

Overdrevne fryktreaksjoner.

Ha panikkangst.

Overdreven redsel og unngåelse når en opplever angst.

Personer som er generelt nervøse av seg.

Familiemedlemmer med Agorafobi.

Har opplevd misbruk eller tap av foreldre tidligere.

Hva kan forebygge?

Angst er en tilstand som forverres når man starter å unngå situasjoner som gir angst. Det man kan gjøre er å oppsøke situasjonen igjen og igjen. Stå i det på en måte. Når man gjør dette (kalt eksponering) så vil angstnivået bli mindre og man kan lettere leve med det. For mange trengs det at en annen person er til stede som støtte til å begynne med, men denne personen bør trekke seg tilbake etterhvert. På denne måten unngår man at følge personen blir nødvendig for å kjenne seg trygg og skape avhengighet.

 Behandling

Kognitiv atferdsterapi  er bevisst å gi best resultat. Når jeg bruker denne terapien i behandling av mine pasienter lærer jeg deg spesifikke metoder for å bedre tolerere angsten, hvordan du skal håndtere bekymringer og igjen kunne gjøre de tingene du tidligere gjorde som nå gir deg angst. Vi jobber med andre ord både med hva du gjør (adferd) og hva du tenker (kognitivt). Digitalt online behandling er ofte det beste alternativet for mennesker som lider av Agorafobi i og med at de ikke behøver å gå til et ukjent sted sånn med en gang.

Jeg tilbyr behandling digitalt online og det kan du bestille her. 

Medisiner

Leger behandler ofte med medisiner i tillegg og bruker da medisiner mot depresjon og angst.