Trikotillomani

Trikotillomani

Trikotillomani kalles også hårnappingslidelse. Mennesker som har denne lidelsen føler en stor trang til å dra ut hår fra hodet eller kroppen. De fleste drar hår fra hodet mens andre drar ut øyenbryn eller vipper. Trikotillomani pleier å utvikle seg hos personer i puberteten, men det kan starte så tidlig som i barneårene.  Over tid kan det føre til at man får hårløse steder på hodet. Dette kan igjen påvirke deres sosiale liv og skole/arbeid. De som lider av denne tjenesten forsøker mange ganger å ikke gjøre det, men trangen er så overveldende at de ikke klarer å unngå å gjøre det.

Hvilke symptomer har Trikotillomani?

Automatisk eller med vilje trekker ut hår fra hodebunnen, øyenbryn eller vipper. (andre steder kan også gjelde og i en del tilfeller så skiftes fokusområde. Kjønnshår og skjegg er også områder som det dras hår fra.

Føle en økende spenning før man drar ut hår. Denne spenningen kan også være til stede når man forsøker å ikke trekke ut hår.

De kjenner på glede og lettelse når håret er dratt ut.

Man repeterer på å dra ut hår i samme rekkefølge hver gang.

Det oppstår skallete flekker der hvor de har dratt ut håret.

Det forekommer biting, tygging eller til og med at de spiser det håret de har dratt ut.

Mange gjør forsøk på å stoppe eller dra ut mindre hår uten å lykkes med det.

Automatisk eller bevisst hårnapping.

Trikotillomani eller hårnappingslidelse kan være automatisk eller bevisst for å dempe angst eller spenning. Når det er automatisk så kan det være at de ikke er klar over hva de gjør og oppstår gjerne i situasjoner hvor de kjeder seg, ser en film på eller leser en bok. I de tilfellene de gjør dette bevisst så er det som regel for å dempe angst eller spenning. Det lages ofte et rituale med å dra ut hår og i mange tilfeller bites det i håret etterpå.  I noen tilfeller spises det utdratte håret.

Trikotillomani og følelser.

Trikotillomani er forbundet med følelser og tanker. Negative følelser og tanker kan ligge bak behovet for å trekke ut hår og det å dra ut hår kan oppleves som en lettelse og til en viss grad oppleves som en glede. Det sees at trikotillomani ofte forbindes med pasienter som lider av angst og depresjon. Denne lidelsen kan føre til ytterligere stress, problemer med et tilfredsstillende sosialt liv og/eller  jobbproblemer. Man har også sett problemer i fordøyelsessystemet på grunn av hår spising.

Behandling.

Når jeg behandler personer med denne lidelsen jobber vi både med følelser som ligger bak og etter samt adferd. Vi finner også alternativer til det å dra ut hår når behovet melder seg. Teknikkene jeg bruker er innenfor kognitiv atferdsterapi. Denne terapiformen er den som har best forskningsbaserte resultater.

Bestill time for hjelp.