Schizoid personlighetsforstyrrelse.

Schizoid personlighetsforstyrrelse.

Personer med schizoid personlighetsforstyrrelse har veldig liten eller ingen interesse i sosial kontakt med andre. De søker som regel adspredelse hvor de kan være alene med seg selv. De har et veldig begrenset utvalg av følelser de klarer å formidle. Mennesker med denne forstyrrelsen sees ofte av andre som avvisende fordi de ikke viser noen følelser. Som resultat av dette klarer de ikke å etablere vennskap eller kjærlighetsforhold til andre. Tilsynelatende bryr de seg overhodet ikke om andres følelser eller velvære. De som får denne diagnosen er som regel mer opptatt av et slags indre fantasiliv enn det som foregår i deres omkrets.

Eksempler på symptomer på Schizoid personlighetsforstyrrelse:

Trives best i eget selskap.

Hverken ønsker eller liker nære bekjente.

Nyter ingen eller veldig få aktiviteter utenom sin indre fantasi.

Ingen seksuell tiltrekning til andre personer.

Viser ikke følelser og reagerer ikke på andres.

Blir ofte oppfattet som kalde av andre.

Lite humoristisk sans.

Reagerer hverken på ros eller ris fra andre.

Klarer ikke å nå mål i livet.

Denne lidelsen blir som regel oppdaget i ungdomsårene, men i noen tilfeller i barneårene. Forstyrrelsen gjør at de fungerer dårlig på skolen i sosiale sammenhenger. De har en tendens til å søke jobber hvor de kan være mest mulig alene.

Hva forårsaker denne personlighetsforstyrrelsen?

Man vet ikke hva som forårsaker denne forstyrrelsen, men det er visse risikofaktorer som å vokse opp med andre familiemedlemmer med denne diagnosen. Å ha en omsorgsperson som ikke responderer på dine følelser og er kald kan også være en risiko.

Behandling.

Personer med Schizoid personlighetsforstyrrelse er som regel vant til lite kontakt med andre mennesker og ser ofte ikke problemet med det. De som kommer i behandling gjør det ofte etter at de har blitt dyttet til å gjøre det av folk som er glad i dem. I kognitiv atferdsterapi snakker vi om følelsene og klarer litt etter litt å få på plass en identitet og sosiale ferdigheter slik at disse personene kan få et bedre liv.

Bestill time her.