Obsessiv-kompulsiv lidelse

Obsessiv-kompulsiv lidelse

Obsessiv-Kompulsiv lidelse består av tvangstanker, tvangshandlinger eller begge deler. 

Det er en lidelse der personen blir besatt av for eksempel frykt for bakterier. Dette kan være med tanker, impulser eller bilder som går igjen. De er påtrengende og forårsaker vanligvis angst og skader personens livskvalitet. 

For å minimere angsten forårsaket av tvangstanker, prøver mange å undertrykke angsten ved å tenke på noe annet eller gjøre en atferd som er definert som tvangshandlinger. Dette igjen forsterker angsten man får hvis man ikke gjør disse handlingene som i utgangspunktet demper angsten. På denne måten blir det en ond sirkel hvor man føler at man må gjøre tvangshandlingene mer og mer for å kunne finne roen. Livet kan da bli et rituale som tar veldig mye av dagen.

Vi pleier å dele inn obsesjonene inn i tema:

Sterkt behov for at ting er på en bestemt og balansert plass (F.eks boken må ligge rett i forhold til bordkanten, pennen må ligge rett i forhold til boken etc.)

Redd for å bli smittet eller skitten.

Frykt for å miste kontrollen og skade en selv eller andre.

Tanker man ikke vil ha om aggresjon, religiøse ting eller noe seksuelt.

Sliter med å tvile og ikke klare usikkerhet.

Tanker  de med obsessiv-kompulsiv lidelse ofte har:

Tviler på om de har slått av kaffetrakterer, vaskemaskinen eller annet elektrisk når de har dratt hjemmefra. 

Usikkerhet om de har låst døren.

Føle stress når ting ikke er i den orden eller på den plassen de mener det skal være.

Ser for seg at de skader seg selv eller andre som tanker om at de kjører på noen.

Redsel for å bli smittet eller uren.

Ikke ønskede seksuelle bilder som kommer igjen og igjen.

Kompulsive handlinger som ofte går igjen:

Vask av hender eller ting.

Gå hjem for å sjekke for eksempel at alt er slått av eller døren er låst.

Sjekke at ting ligger på den måten de føler at de må.

Telle på en spesiell måte.

Ikke trå på striper når de går over veien.

Repetere ord. 

Rydde i skapet for at alt skal stå i en spesiell rekkefølge.

Ta på en ting flere ganger på en spesiell måte.

Skifte en dårlig tanke med en god tanke.

Lukke og åpne døren mange ganger etter hverandre.

Disse handlingene kan utvikle seg til å ta veldig mye av dagen og har en tendens til å øke i omfang. For eksempel de som føler de må vaske hendene fordi de er redde for å bli smittet av bakterier kan ende opp med å vaske seg til blods. De som må åpne og lukke døren mange ganger kan ende med å stå der i timer og gjøre det samme. 

Lidelsen obsessiv-kompulsiv går for mange veldig utover livskvaliteten. Siden de bruker så mye tid på tanker og handlinger blir det mindre og mindre tid til andre ting. De kan få problemer med jobb, sosiale sammenhenger og forhold til familie og venner. De kan få problemer med å ha et normalt dagligliv og til og med å klare å spise og drikke eller få handlet. Mennesker med obsessiv-kompulsiv lidelse kan også utvikle depresjon, andre angstlidelser som sosial angst, agorafobi eller separasjonsangst med mer.

Hva forårsaker Obsessiv-kompulsiv lidelse?

Man vet ikke så mye om årsakene, men det antas at noen av årsakene kan ligge i kjemi eller hjernefunksjoner. Videre tror man at det kan være arvelig og lært hvis man har familiemedlemmer som har denne lidelse.

Behandling av denne lidelsen.

Kognitive adferdsterapi er behandlingen som gir best resultat. Under denne terapien bruker vi psykologer, eksponering og respons forebygging i behandlingen. Dette gjøres på den måten at du blir eksponert for det du frykter over tid. Hvis vi bruker smitte eller skitt som eksempel vil du da ikke kunne vaske hendene på en god stund. Du vil lære måter og tanker som gjør at du ikke må utføre vaske handlingen. Denne teknikken krever innsats, men den er effektiv og gir resultater. Vi kan oppnå målet og det er alltid at du skal få tilbake et normalt liv uten tvangstanker og handlinger.

Leger bruker også medisiner i behandlingen av denne lidelsen. Først og fremst antidepressiva, men også andre typer medikamenter blir prøvd.

Ta kontakt for hjelp.