Fobi

Fobi

Fobi er en angstlidelse som medfører sterk frykt for en situasjon eller en ting. Denne frykten gjør at man kan få symptomer som brystsmerter, frysninger, pusteproblemer, forvirring, tørr munn, kvelningsfornemmelser, høyere blodtrykk, hjertebank, svetting eller skjelving når man tenker på eller står overfor fobi situasjonen eller objekt.  Mange kjenner også på følelsen av å miste kontroll eller dødsangst.

Bestill Time

Normalt så deler vi fobi inn i 5 kategorier:

Frykt for blod, eller andre medisinske årsaker som brudd, fall, sprøyter.

Redsel for naturlige elementer som høyde, mørkhet eller torden.

Frykt for dyr som hunder, insekter.

Redsel for situasjoner som å fly, ta heisen eller å kjøre buss etc.

Frykt for å kveles, høye lyder eller å drukne.

Redselen de som har fobi mot etter eller annet fører som regel til at de unngår situasjoner eller objekter de har dette for. Dette kan påvirke livet deres i stor grad. Hvis man har en jobb, for eksempel hvor man må fly mye, så blir dette et stort problem hvis man har fobi mot å fly. Samme hvis man har dette mot heis og bor i en høyblokk og må kjøre heis hver dag. Andre fobi objekter er mer sjeldne og påvirker ikke så mye livet til de det gjelder sånn i det daglige.

Årsaker 

Veldig mye vi ikke vet om dette, men noe kan ligge i tidligere opplevde situasjoner som skapte stor frykt for situasjonen eller objektet. Noe ligger sannsynligvis også i læring hjemme. Hvis en av foreldrene hadde frykt eller advarte i stor grad mot noe, kan dette være en underliggende årsak. Hos de som har fobi trigges noen deler av hjernen som ikke blir trigget hos de uten denne lidelsen.

Risikofaktorer for fobi:

Familiemedlemmer med fobi. Ditt temperament. Å ha opplevd en skremmende situasjon eller høre om den. Alder er også en faktor her. Når man opplever situasjonen som barn kan dette skape en fobi.

Unngåelse

De som sliter med dette unngår som sagt situasjonen eller objektet og dette kan i noen tilfeller føre til en begrensning i livet som igjen kan medføre isolasjon, personlighetsforstyrrelser, alkohol og stoffmisbruk og mer selvmordstanker.

Behandling 

Behandlingen jeg benytter når det gjelder fobier er kognitiv atferdsterapi. Det er den som har best bevisst virkning. Under behandlingen så bruker vi eksponeringsterapi i trygge omgivelser. Du vil få en tilnærming og bli vant til objektet eller situasjonen du er redd for og vil da se etterhvert at fobi objektet eller situasjonen ikke medfører noen fare eller kan gjøre deg noe skade.

Bestill time for hjelp