Dysmorfofobi

Dysmorfofobi

Dysmorfofobi eller kroppsdysmorfisk lidelse er en mental tilstand hvor man ikke klarer å la være å tenke på at det er noe defekt med hvordan man ser ut. Når det gjelder denne lidelsen er det ting som er veldig små eller ikke kan sees av andre i det hele tatt. Dette er personer som hele tiden ser seg selv i speilet eller forsikrer seg hele tiden om at den opplevde feilen er så lite synlig som mulig. Det brukes med andre ord veldig mye tid på utseende og å prøve å få den feilen de tror de har til å synes så lite som mulig. Deres oppfattelse er at det er en stor feil som sees av andre mennesker som en viktig del av dem selv.

Sosialt liv.

I og med at de bruker mye tid på utseende og bekymring rundt dette blir det sosiale liv og i mange tilfeller jobb påvirket av lidelsen. Det at man bruker flere timer hver dag på å se seg i speilet gre seg ,finne ut hvilke klær som gjør at “feilen” synes minst, etc. gjør at det kan bli mindre tid til annet.

Dysmorfofobi og kosmetisk behandling.

De med dysmorfofobi er mange ganger storbrukere av kosmetisk kirurgi.  Når de tar en operasjon så får de som regel en midlertidig nedgang i bekymring, men de finner fort noe annet som også må fikses på.  

Hva er symptomene på Dysmorfofobi?

Man tror at man har feil som gjør at man er veldig stygg.

Feilen de oppfatter at de har kan oppfattes som at de er deformert.

De er ekstremt opptatt av utseende og en eller flere feil de mener de har.

Oppfattelsen av at andre betrakter feilen som enorm og snakker stygt om dem.

Det brukes mye tid på å fikse slik at feilen ikke syns. (klær, frisyre etc)

Vurderer seg selv opp mot andre og deres utseende.

Bruk av kosmetiske operasjoner til å ordne tilsynelatende feil som i utgangspunktet ikke har noen betydning.

Personer med denne lidelsen er ofte perfeksjonister og de ender mange ganger opp med å unngå sosiale situasjoner.

Hvilke kroppslige feil er mest vanlig? 

De med dysmorfofobi er som regel opptatt av opplevde feil med en eller flere av de følgende:

Hud og årer.

Bryststørrelse.

Nese.

Rynker.

Kviser.

Hår.

Muskler.

Feil med kjønnsorganer.

Behandling av denne lidelsen.

Behandling som brukes er kognitiv atferdsterapi. Jeg hjelper mine pasienter til å forstå hvordan noen tanker er destruktive og fører til at lidelsen opprettholdes eller blir forsterket. Vi gjør da forandringer i disse tankene til noen som er mer hensiktsmessige. Dette gjør jeg ved å utfordre de tankene pasientene har og lære dem å bli mer fleksible i tenkemåter de har. Vi jobber også med alternativer i handlingsmønstre som for eksempel det å sjekke utseende hele tiden til å gjøre noe annet. Når det gjelder det sosiale så er det ofte nødvendig med trening på sosiale situasjoner og aktiviteter slik at de kan få tilbake troen på seg selv i en vanlig setting.

Leger bruker ofte medisiner som antidepressiva i behandlingen i tillegg.

Bestill time for hjelp.