Hjertesykdom og Depresjon

Depresjon er en kjent faktor som kan forårsake hjertesykdom. I en analyse i Japan forsøkte de å finne ut om det kunne være forskjeller i kjønn og depresjon som risikofaktor for hjertesykdom. (Senoo et al., 2023). Det forskerne fant var at depresjon som kjent fra tidligere er en risikofaktor for hjertesykdom. Videre resultater viste at det er en større risiko for kvinner med depresjon å få hjerteproblemer enn for menn.

Denne analysen besto av over 4 millioner kvinner og menn i alderen 18-75 uten påvist hjertesykdom fra før. De ble fulgt opp i 1288 dager.

Hjertesykdom og oppfølging

Dette viser hvor viktig det er å følge opp og behandle depresjon på et tidlig tidspunkt, samt å følge med på å kontrollere eventuelle hjerteproblemer hos pasienter med depresjon. Ofte kan det komme over tid og derfor viktigheten av oppfølging også over tid.

Depresjon

Depresjon er en lidelse som kan behandles enten med terapi hos psykolog eller medisiner. Ofte er en blanding av medisinering og psykoterapi den beste løsningen til å begynne med. 

Pasienter med depresjon har også større sjanse for å oppleve denne lidelsen igjen ved en senere anledning når de først har hatt depresjon en gang. Sjansen for igjen å bli deprimert når man har hatt flere tilfeller er økende opptil 90% sjanse når man har hatt depresjon mer enn 4 ganger tidligere.

Deprimerte føler ofte at de ikke orker å gjøre noe. Samtidig så vet vi at å gjøre ting man før likte er en av veiene til å komme ut av depresjonen. Dette er derfor noe av det psykologene jobber med med pasienter som er deprimerte. Depresjon kan også føre til at man sover mer eller mye mindre enn normalt. Søvn er dermed en av faktorene man må være observant med hos deprimerte pasienter.

Ref.

Senoo et al. (2023). Sex Differences in the Association between Depression and Incident cardiovascular Disease. JACC:Asia (4), 279-288.