Strikking og Mental helse

Strikking er et håndarbeid som krever rytmiske bevegelser som til slutt kan bli automatiske. Når de blir automatiske, kan det føre til at hjernen går i en slags meditasjon.

I en svensk studie (Nordstrand, Gunnarson og Häggblom, 2022) hvor man brukte kvalitativ innholdsanalyse fra 2022 fant man interessante resultater. I studiet som besto av 600 internett poster fant de at strikking er en vei til å føle seg bedre. Videre resultater viser at de som strikker i større grad roer seg ned, føler bedre mestring. Å strikke kunne i mange tilfeller føre til sosialisering og fellesskap fordi det er en aktivitet som kan gjøres både alene og i selskap med andre. Strikking er også en vei til å fokusere og være i nuet.

Tradisjon

Strikking har en lang tradisjon i vårt samfunn og var ofte en måte å sosialisere på i tillegg til å øke kreativitet gjennom utvikling av mønstre. I tillegg til dette fikk man nødvendige varme plagg. 

Strikking og meditasjon

Internet poster som var med i studiet viste at mange syns strikking hjelper mot angst, depresjon og smerte symptomer. Flere rapporterte at strikking hjalp dem til å være mentalt friske. For mange var denne aktiviteten til hjelp når de måtte ta store avgjørelser i livet. Flere i studiet fortalte at strikking ga trygghet, mestringsfølelse, styrke og stabilitet. Å strikke ga mange følelse av kontroll og at de var gode til noe. Denne følelsen er mange ganger til dels fraværende hos mange med mentale utfordringer. 

Ref

Nordstrand, J., Gunnarson, A.B. og Häggblom-Kronlöf, G. (2022). Promoting health through yarncraft:Experiences of an online knitting group living with mental illness. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2023.2292281

Sliter du og vil ha hjelp?