Transcendent tenkning

Transcendent tenkning.

Ungdomstiden er en tid hvor vi utvikler oss på alle måter. Her kommer det inn kognitive, følelsesmessige og nevrologiske faktorer. Når vi er barn så lever vi mer i familieverden mens i ungdomstiden så starter vi å legge mer og mer betydning i den sosiale verden utenfor vår egen kjernefamilie. Vi blir sakte, men sikkert flinkere på å tolke sosiale signaler og våre egne komplekse følelser. Vi lærer oss å tenke abstrakt å videreføre informasjon vi har å tenke videre og forstå mer på bakgrunn av tidligere informasjon og dets følger. På denne måten får vi et mye bedre perspektiv både på oss selv, våre venner og verden utenfor våre daglige opplevelser. Vi forstår etter hvert kulturelle verdier og forstår andres syn med hensyn til deres opplevelser og kulturelle miljø. Denne evnen kalles evne til transcendent tenkning. Man ser forskjeller og man klarer å se sosiale og etiske implikasjoner. 

Alt dette skaper en identitetsforståelse som vi ikke hadde mulighet til å forstå når vi var barn. Det er derfor viktig at vi i ungdomstiden får de riktige impulser til å starte denne prosessen med å bli voksne. Hvis vi ikke blir stimulert i den riktige retningen kan det bli en stagnasjon som gjør at vi ikke fullt kan bruke vårt underliggende potensial og ender opp som en dårligere utgave av oss selv med mindre muligheter til utvikling på alle plan i livet.

Hva sier forskningen på dette?

Dette kommer klart fram i det 5 år lange longitudinelle studien til Gotlieb, Yang og Immordino, 2024. I studiet deltok 65 ungdommer i alderen 14-18 år. Resultatet av dette studiet viser at de ungdommene som var opptatt av å tenke på de etiske, systemiske og personlige implikasjoner i det sosiale liv utviklet senere i livet en bedre koordinering mellom evnen til å reflektere, tenke fritt og se seg selv i sammenhengen og delen som styrer mer krevende og fokusert tenkning. Resultatene var uavhengig av deltakernes IQ, økonomisk status og etnisitet.

Resultatene spår en bedre framtid for de ungdommene som blir flinke i transcendent tenkning når det gjelder å like seg selv, i relasjoner og generell utvikling på alle områder.

Vil du få hjelp til å lære dette?

Gotlieb, R.J.M., Yang, XF. & Immordino-Yang, M.H. Diverse adolescents’ transcendent thinking predicts young adult psychosocial outcomes via brain network development. Sci Rep 14, 6254 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-56800-0