Gaslighting

Gaslighting

Gaslighting er en form for psykologisk kontroll og manipulering. De som er ofre og blir utsatt for dette starter å stille spørsmål ved sin egen virkelighet og at det de husker og har gjort virkelig er rett. Dette gjøres ved at den som gaslighter systematisk og bevisst gir sitt offer feil informasjon om hendelser og ting som offeret har opplevd eller sagt. Når dette pågår over tid starter ofte offeret å tvile på sin egen hukommelse og fornuft. Man stoler til slutt mindre og mindre på seg selv og kommer mer og mer i gaslighteren sin makt. Det starter ofte med små ting som ikke er veldig viktig, men øker ofte i styrke og viktighet litt etter litt etter som gaslighteren ser at ofret blir fanget.

Selve begrepet «gaslighting”  kommer faktisk fra et skuespill og senere filminnspilling fra 1930 årene.  Gaslighting foregår både på det personlige plan og i jobbsammenheng. De som manipulerer med denne teknikken søker å oppnå makt over sine ofre enten fordi de føler skjær glede i det eller for å kunne utøve kontroll, det være seg økonomisk, følelsesmessig eller fysisk.

Så hvordan starter gaslighting?

Gaslighterene er  ofte flinke til å rose offeret til å begynne med og blir fort intime om sine følelser. De betror seg fort til offeret og skaper tillit. Vi har et begrep på dette og det er kjærlighetsbombing. (fra engelsk “love bombing” ) For gaslighteren er det slik at jo fortere ofret blir betatt eller forelsket kan han eller hun gå til neste steg.

Hvilken taktikk bruker en gaslighter?

Gaslighteren vil vanligvis starte med å lyve om enkle ting men viktigheten øker raskt hvis han eller hun ser at offeret starter å tvile når gaslighteren anklager offeret for løgn hvis offeret skulle stille spørsmål ved historien. For å holde på offeret kan de veksle med positiv forsterkning. De starter også ofte å fortelle løgner om offeret til familie og venner for å få de imot offeret. Det kan være at offeret har vrangforestillinger eller er forvirret og lyver.

Hvordan kan du bli oppmerksom på at du blir gaslighted?

Ofre vil ofte kjenne på dårligere selvtillit når de blir fortalt om og om igjen at det de husker, tenker eller føler er feil. Det blir ofte introdusert løgner som kan forvrenge hva offeret tenker om seg selv og sin verden. De starter da å tro på gaslighteren virkelighet fordi de føler at den er den eneste de kan stole på.

Hvem bruker gaslighting?

De fleste av oss kan være mottakelige for å bli gaslightet. De som gjør dette er ofte narsissister, psykopater og voldsutøvere. De som er mest effektive er ofte de som er vanskeligst å oppdage. Mange ganger er det lettere å gå fra offerets måte og være på og så se hvem gaslighteren er.

Hvordan forlate en gaslighter?

Når man er et offer får man ofte positiv oppmerksomhet fra gaslighteren når man forsøker å gå vekk. De som virkelig går vekk er de som unnslipper gaslighterens makt.  Gaslighterene finner som regel raskt et nytt offer. De som har blitt gaslightet blir ofte veldig skeptiske til å gå inn i et nytt forhold. De blir mistenksomme overfor andre personer, også de som står dem nær. Det tar ofte lang tid før de får tilbake troen på seg selv og sin virkelighetsopplevelse.

Tror du at du blir gaslightet?