Amygdala

Amygdala og frykt

For å hjelpe oss å takle faretruende situasjoner har vi frykt. Området i hjernen som styrer dette er Amygdala. I Amygdala behandles informasjon fra utenfor og inne i kroppen slik at vi kan tolke faren og bli i stand til å reagere.

Når Amygdala anser noe som faretruende, forårsaker den reaksjoner i oss som gjør oss klare for å reagere. Et eksempel på dette kan være når du hører en høy lyd og merker at hjertet banker og pusten øker og kroppen spenner seg.

På denne måten forbereder Amigdala kroppen til å reagere. En annen funksjon som denne delen av hjernen har er å lagre vonde minner. Når vi opplever vonde ting så lagrer den et minne om dette. I dette minne inkluderes minne om lyder, lukt og det vi så. Dette gjøres for at vi hvis vi opplever en tilsvarende situasjon i fremtiden, skal kunne reagere raskere.

Problemet med dette er at hos noen mennesker så blir Amygdala på en måte hyperaktiv. Dette gjelder da mennesker som har opplevd traumer og får posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Hjernerytmer

Forskjellige funksjoner i hjernen assosieres med ulike rytmer. Forsøk på dyr tilsier at en rytme kalt theta hjelper Amygdala i å behandle informasjon og lage minner.

I et studie av Gill et.al (2023), implanterte man elektroder inn i Amygdala  til pasienter og fikk målt økning i theta frekvens når pasientene så på bilder fra eller hørte på lydfiler om sin egen traumatiske opplevelse. Ved å bruke en innovativ stimulasjon av Amygdala klarte man å redusere theta frekvensen og dette viste seg over tid å redusere alvorligheten av PTSD symptomene.

Zhao et.al (2023) studerte med kontrollgruppe hvor den ene gruppen fikk stimulasjon av Amygdala mens kontrollgruppen fikk en fake utgave, virkningen av å stimulere Amygdala hos pasienter med PTSD. Resultatet av dette studiet viser en signifikant forbedring hos pasientene i studiegruppen målt mot kontrollgruppen. I dette studiet visste ingen av partene hvem som fikk den riktige behandlingen.

Gill, J.L., Schneiders, J.A., Stangl, M. et al. A pilot study of closed-loop neuromodulation for treatment-resistant post-traumatic stress disorder. Nat Commun 14, 2997 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38712-1

Zhao, Z., Duek, O., Seidemann, R. et al. Amygdala downregulation training using fMRI neurofeedback in post-traumatic stress disorder: a randomized, double-blind trial. Transl Psychiatry 13, 177 (2023). https://doi.org/10.1038/s41398-023-02467-6

Bestille time for hjelp?