Makt i forholdet. Er balansen viktig?

Makt i forholdet. Hvor viktig er det?

Bestille tid for parterapi?

Hvor viktig er det å lik makt i forholdet? Makt er vanligvis definert som evnen til å påvirke andre. Hvis man blir spurt vil de fleste si at lik makt er det ideelle. De fleste studier på dette tema kommer fram til at følt betydning i forholdet er det viktigste for om man  har et tilfredsstillende forhold. Det er den følte betydningen som er viktig, ikke om man har mer eller mindre makt over den andre part.

Dette betyr at det viktigste ikke er å ha makt, men å føle at man har betydning. Det er altså viktig å kjenne på at man er betydningsfull for den andre, men det er ikke viktig å ha mer eller mindre makt enn den andre.

I 4 studier som (Körner og Shütz,2024) foretok for å finne sammenhengen mellom makt og betydning i forholdet og forholds og seksuell tilfredsstillelse fant de ut at de absolutte verdiene for seksuell og forholds tilfredsstillelse var avhengig av egen oppfatning av betydning og makt og ikke av maktbalansen i forholdet. Å kjenne på å ha betydning og påvirkningskraft er viktig for kommunikasjonen i forholdet. Når man føler seg verdsatt, kommuniserer man på en mer direkte og ærlig måte sine meninger og behov. Dette øker tilfredsstillelsen med forholdet. Dette vil si at når man føler seg betydningsfull og med påvirkningskraft så har man bedre forutsetninger for å ha et bedre forhold. Disse studiene involverte 879 tyske par fordelt på 4 studier med rundt 200 par i hvert .

Hvis du vil lese denne forskningsrapporten er den åpen her.

Parterapi

I parterapi har dette veldig stor betydning i og med at man bør jobbe for at hver enkelt føler egen betydning og makt, ikke at maktbalansen nødvendigvis er helt lik. 

Körner, R and Schütz, A. (2024). Power Balance and Relationship Quality: An Overstated Link. Social Psychological and Personality Science, 00(0), 1-12.