Fysisk aktivitet og mental helse. Hvordan er sammenhengen?

Se mine tjenester

Fysisk aktivitet og mentale helse. Forbindelse. Hvor mye aktivitet er nødvendig? Lite aktivitet påvirker vårt minne. Negative effekter på vår mentale helse

Vi mennesker har gått fra å bevege oss mer til å bevege oss mindre i dagliglivet. Vi sitter på kontoret, kjører bil eller tar  offentlig transport til jobben og når vi kommer hjem setter vi oss ned i sofaen. Mindre fysisk aktivitet har en negativ virkning.

Dette påvirker vår fysiske helse, men hvordan påvirker det vår mentale helse?

Forskning viser at lite mindre aktivitet påvirker i negativ grad også vår mentale helse. Dette betyr at mennesker som har lite fysisk aktivitet i livet sitt har større sjanse for å utvikle psykiske problemer som angst og depresjon. Å øke vårt aktivitetsnivå er en av behandlingsformene som anbefales for psykisk problemer. Det er bevist at dette er bra for ikke bare vår fysiske og psykiske helse, men hjelper oss også i vårt sosiale liv. At man beveger seg mindre fører ofte til at man isolerer seg og dette har igjen en negativ effekt på vårt sosiale liv. Et lite sosialt liv fører igjen til at våre sosiale ferdigheter blir dårligere som igjen kan påvirke i negativ retning vår mentale helse.

Forbindelse mellom lite aktivitet og mental helse.

Lite fysisk aktivitet minsker endorfiner. Endorfiner er hormoner som man assosierer med lykke, men ikke nok med det, de har en positiv effekt på irritasjon, vårt energinivå og velvære. Å være aktiv har dermed en positiv naturlige terapeutisk effekt på vår organisme.

Hvor mye fysisk aktivitet er nødvendig?

Man pleier å si at et minimum er 30 minutter minst 3 ganger i uken, men hvis man kan få til mer er det det beste. Verdens helseorganisasjon anser at for lite bevegelse er et av de viktigste problemene i dagens samfunn.

Lite fysisk aktivitet kan påvirke vårt minne.

Det finnes forskning som viser at lite fysisk aktivitet kan få medial temporallapp til å krympe. Denne delen av hjernen er med når vi lagrer nye minner. Dette kan igjen bety at fysisk aktivitet er viktig for å unngå kognitive problemer.

Negative effekter på vår mentale helse.

Søvnproblemer

Motivasjonsproblemer

Lettere for å bli stresset

Depressive tanker

Som konklusjon kan man si at å bruke kroppen mer fysisk hjelper på vår psykiske helse og kan være med på å forebygge psykiske problemer samtidig som det øker vår velvære.

Ekstern lenke for mer informasjon