Frustrasjon

Frustrasjon. Foreldre. Læring

En av de tingene vi bør lære når vi er barn er å tolerere frustrasjon. For at barn skal kunne lære dette må de bli frustrert. Dette vil igjen si at foreldrene må la barna få lov til å bli frustrerte.

Foreldre og frustrasjon

Foreldrene bør derfor ikke alltid gi barna alt de vil ha eller la de få viljen sin bestandig.  Som foreldre er det jo fristende for å unngå bråk eller skriking. Vi bør dog være klar over at hvis vi ikke lar barna våre få lov til å bli sinte eller frustrerte så vil de heller ikke lære å tolerere eller modifisere sin oppførsel. Dette vil da selvsagt gi de problemer senere i livet. Vi gjør faktisk barna en bjørnetjeneste hvis vi ikke lar de få lov til å kjenne på og tolerere frustrasjon.

Læring

Ved at barna blir frustrerte lærer de hvordan skal overkomme motgang som vi alle møter i livet fra gang til gang. Når vi lærer å tolerere frustrasjon lærer vi også å ha en holdning til livet hvor vi ikke blir aggressive når vi møter motgang. På denne måten lærer vi også å se på det som en utfordring. Vi lærer også at vi ikke alltid kan få det som vi vil. Hvis vi ikke lærer å tolerere frustrasjon står vi i fare for å ikke kunne takle situasjoner senere i livet hvor alt ikke går som planlagt eller ønsket.

Som konklusjon kan man si at man ikke er noen bedre foreldre ved å ikke sette grenser eller la barna alltid få det som de vil. Det er viktig at vi er til stedet slik at barna kan kjenne på at vi er der og er en trygg havn men at vi samtidig lar de få finne ut av frustrasjonen uten at vi fikser det for de.

Dette er skrevet av Psykolog Kristian Laake. Hvis du ønsker å bestille en konsultasjon kan du gjøre det her.