Plutselig død. Når en kjær person dør

Se mine tjenester

Sorgen etter en kjær person som dør plutselig enten ved ulykke eller sykdom har en del spesielle karakteristikker. Når vi opplevet en plutselig død kan dette påvirke oss på en annen måte enn når vi vet utfallet i god tid som ved alderdom.

Etterlatte etter personer som har dødd plutselig kan ofte kjempe mot en følelse av uvirkelighet. Ofte kan dette arte seg slik at den etterlatte ikke føler smerte med en gang og er tilsynelatende kald og rolig. Disse personene kan stå frem som utrolig sterke med en styrke som overrasker.

Ofte har disse reaksjonene sin base i våre grunnleggende forsvarsmekanismer mot smerte. Vi kan rett og slett ikke ta inn over oss ting vi ikke er i stand til å ta inn over oss.  Denne forsvarsmekanismen gir oss tid til at vår hjerne og kropp kan starte å behandle det som har skjedd. Dette er biologiske mekanismer som er helt nødvendige. Alle har vi behov for tid for å kunne ta inn over oss døden til en nær person. Denne tiden må respekteres.

Plutselig død og tid

Etterlatte etter en person som har dødd plutselig vil trenge mer tid for å kunne skjønne og til slutt akseptere det som har skjedd. Prosessen er lengre ved plutselig bortgang. Først vil det føles uvirkelig og som et mareritt. Sorg prosessen for å akseptere det som er skjedd kan ta tid og i løpet av denne tiden oppleves det ofte bølger av virkelighet som erstattes av uvirkelighet og følelse av å leve i et mareritt.

Skyldfølelse

Personer som siter igjen som etterlatte etter personer som har lidd en plutselig død sliter ofte med skyldfølelse.  Tanker som om hvis man hadde kommet hjem 5 minutter før kunne man ha forsøkt gjenoppliving, hvis man hadde kjørt i samme bil og så videre. Denne skyldfølelsen påvirker ofte sorgprosessen i og med at vi føler at vi kunne kontrollert slik at utfallet hadde blitt annerledes, at personen ikke hadde dødd. Det kan koste oss tid å akseptere at livet mange ganger ikke kan kontrolleres.

Når vi mottar nyheten om dødsfallet

Måten vi mottar nyheten  om dødsfallet kan påvirke hvordan vår hjerne starter å bearbeide hendelsen. Det er stor forskjell om vi får beskjed litt etter litt ansikt til ansikt enn om vi får nyheten servert kort pr. telefon.  Når vi får vite det litt etter litt starter hjernen å forberede seg på den endelige beskjeden. Dette fører til at den emosjonelle belastingen blir noe mindre selv om nyheten er den samme.

Dette er skrevet av Psykolog Kristian Laake. For å bestille time kan du gjøre det her.

Om hvordan sorg kan påvirke hjernen