Etterlatte etter selvmord

De etterlatte etter mennesker som har begått selvmord sitter ofte igjen med en følelse av hvis bare jeg hadde gjort et eller sagt det. Dette kan igjen skape skyldfølelse.

Hvordan de etterlatte opplever sorgen  kan være veldig forskjellig men i de fleste tilfeller er sorgen vanskeligere å bearbeide enn ved andre typer dødsfall. Faktorer som kommer inn i bilde kan være alder på den som har begått selvmord. Ofte er det lettere å forsone seg med det hvis den som har tatt livet sitt er eldre enn hvis han eller hun er yngre.

Etterlatte etter selvmord og skyldfølelse

Etterlatte etter personer som har begått selvmord sliter ofte med tanker og følelser rundt om de kunne ha gjort noe for å forhindre at det kunne ha skjedd Tanker som hvis jeg hadde spurt, hvis jeg hadde gjort ting på en annen måte, hvis jeg hadde grepet inn, hvis jeg hadde tatt meg mer av eller vært til stede i større grad er tanker som veldig lett fører til skyldfølelse og gjør sorgprosessen enda vanskeligere å bearbeide.

Hva slags forhold man hadde til den som tok livet sitt

Hvordan forholdet til den døde var spiller også inn på hvordan den etterlatte reagerer. De negative og positive opplevelsene man har hatt med den som har tatt sitt liv spiller også inn. Hvis man hadde en uløst konflikt så vil ofte sorgprosessen bli påvirket av dette og gjøres vanskeligere.

Helsepersonell

Ikke bare etterlatte kan risikere å få skyldfølelse når noen begår selvmord. Hvis personen har vært i en eller annen type behandling i tiden før hun eller han tar sitt eget liv så kan behandlerne også oppleve skyldfølelse. Det kan oppstå tanker rundt om man har feilbehandlet personen eller ikke gjort nok. Det er dessverre ikke alltid mulig å berge alle som har suicidale tanker og dette må man bare innse. Man må gå igjennom hendelsene og se på det som fritar for skyldfølelse.

Reaksjoner fra andre enn etterlatte etter selvmord

Hvordan andre reagerer ovenfor etterlatte etter selvmord kan også skille seg fra hvordan de reagerer ved andre typer dødsfall. Ved andre typer dødsfall  samles ofte andre rundt den etterlatte for å gi støtte mens etterlatte etter selvmord ofte føler mer utstøting. Mange opplever at venner og kjent trekker seg unna og ikke tør snakke med vedkommende. På en måte så virker det som det er noe galt med en selv.

Sinne overfor den som begikk selvmord

Ofte føler de etterlatte etter mennesker som har tatt sitt liv sinne og aggressivitet. Samtidig som det å være sint på en som har begått selvmord vel i grunn er tabulagt så er det reelt. Den som har tatt sitt liv har begått drap på seg selv og dette er en aggressiv handling.

Behov for oppfølging

Behovet etterlatte har kan være veldig forskjellig. Alle trenger informasjon og mange kan klare seg med det. Noen vil dog trenge profesjonell hjelp. Denne hjelpen vil da være avhengig av personlige forhold og tilknytning personen hadde til den døde. Hvis det etterlatte sliter med andre utfordringer i livet som misbruk av alkohol eller annet så er det viktig at man fokuserer på krisesituasjonen her og nå og tar de eventuelle andre problemene etter hvert.

Skal de etterlatte etter selvmord se liket av den som tok livet sitt

Så fremt den døde ikke er veldig skadet eller lemlestet anbefales det å se den døde. Man skal ikke utøve press for å se men oppmuntre til det. Å se den døde kan hjelpe i sorgprosessen.

For å få hjelp

Hvordan kan vi forstå