Selvmord Myter og tro.

Se mine tjenester

Antall mennesker som begår tar sitt liv i  Norge ligger på noe over 600 personer i året.  Ca 67% prosent av disse er menn. Bak dette tallet ligger det mange triste skjebner med mennesker som ikke har fått eller klart å søke den hjelpen de trenger.  Det regnes med at mellom 5000 og 6000 etterlatte berører av at en slektning eller venn har begått selvmord hvert år.

Tallet for hvor mange som forsøker å ta sitt liv i Norge regnes til å ligge mellom 4 og 6000 mennesker hvert eneste år.

Når vi ser på tallene i Europa så er de tilsvarende de norske tallene.  Mer enn 140.000 europeere tar sitt liv hvert år.

Disse tallene tilsier at det er viktig å klare å forstå risikofaktorer og hvordan forebygge at noen tar sitt liv.

Når det gjelder selvmord så er det en del myter og tro om de som tar selvmord.

Under vil du finne en del av disse:

De som snakker om at de skal ta sitt liv vil bare ha oppmerksomhet

Myte: De gjør det bare for å få oppmerksomhet og det er ikke nødvendig å ta de alvorlig.

Virkelighet: Man skal alltid ta det alvorlig når personer snakker om å ta sitt liv. Å snakke om selvmord kan være deres måte å be om hjelp på.  Personer som har suicidale tanker føler seg ofte alene og trenger emosjonell støtte. Hvis man vet om en person som føler seg alene eller ikke har det bra så er det viktig å ta initiativ til samtale. Husk å lytte uten å dømme! Denne samtalen kan gjøre den store forskjellen!

Bare en type personer dør på grunn av selvmord.

Myte: bare personer med mentale problemer dør på grunn av selvmord.

Virkelighet: Ikke alle personer som lider av mentale problemer tar sitt liv og ikke alle som tar sitt liv har mentale problemer, Selvmord kan påvirke alle. Faktorer som å være utsatt for vold eller mishandling er risikofaktorer. Det er også høyere selvmordsrate i visse befolkningsgrupper som flyktninger, minoritetsgrupper, innsatte i fengsel og LGTBI. Selvmordsforsøk er ofte en indikasjon på desperasjon og behøver ikke ha noe med mentale problemer å gjøre.  Det kan være personer som har et så stort problem at de ikke ser noen utvei og ikke vet hvordan de skal få hjelp. Et selvmordsforsøk kan komme som resultat av hva en har opplevd i livet dom : mangel på forståelse, stigmatisering, smerte, ensomhet, personlige problemer med en selv og mangel på tilbud når det gjelder mental helse.

Selvmord. Å ta sitt liv er et personlig valg.

Myte: Å ta sitt liv er et personlig valg og vi trenger ikke blande oss inn i det.

Virkelighet: Flesteparten av de som prøver å ta sitt liv vil egentlig ikke dø. De vil slutte å lide. De vil få det bedre og ser ingen utvei til hvordan det kan skje. Det er ikke å slutte livet de vil, de vil avslutte smerten/lidelsen.

Man oppmuntrer folk til å ta sitt liv hvis man snakker om det.

Myte: Folk kan føle seg oppmuntret til å ta sitt liv hvis man snakker om det.

Virkelighet: Man oppmuntrer ikke personer som tenker på selvmord ved å spørre/snakke om selvmord. Man oppretter en kommunikasjon hvor de får mulighet til å snakke og be om hjelp.

Når personen føler seg bedre er faren over.

Myte: faren er over når personen sien han/eller hun føler seg bedre.

Virkelighet: Noen ganger så føler personer som har bestemt seg for å ta sitt liv seg bedre fordi smerten er mindre. Følelsen av at det er snart slutt gir lindring og ro.

Man kan ikke forebygge at noen tar sitt liv.

Myte: Selvmord er umulig å forebygge fordi det er umulig å forutse.

Virkelighet: Man kan forebygge selvmord ved hjelp av lettere tilgang på tjenester i det offentlige, avstigmatisering, mer informasjon om mentale helsetilbud, støtte blant likesinnede og mindre tilgjengelighet av våpen, medikamenter osv. Som kan brukes i selvmordsforsøk.

Vil du snakke med psykolog?

Vil du vite mer?