Barn og forklaring av helseproblemer

Når man skal snakke med barn om helse enten det er psykisk eller fysisk helse eller avhengighet er det best å være ærlig i forklaringene man gir. Er det noe man ikke vet når de spør så ikke lyv men innrøm at du ikke vet og forsøk å få rede på det de spør om i etterkant. Barn skjønner veldig raskt at man lyver og det fører til at din rolle som omsorgsperson og person som de kan stole på forringes.

Hvordan du forklarer ting til barna kommer an på alderen deres.

Hva bør du ta hensyn til

Det er lurt at du tenker igjennom på forhånd det du vil formidle og hvordan. Tenk på hvilke hjelpemidler det vil være lurt å ha klar. Det kan være tegninger, bøker med bilder, dukker eller annet som kan hjelpe i forklaringen. Husk å sette av rikelig med tid. Barn har ofte behov for å få svar på spørsmål i etterkant.

Ta hensyn til barnas døgnrytme når du bestemmer tid for forklaringen. Hvis det er andre personer som står barnet nær inviter de gjerne til å være tilstede. Husk at barn lett merker om du er urolig eller nervøs. Ta derfor hensyn til dette og gjør det når du er rolig. Under samtalen er det viktig at du legger merke til reaksjonene til barna. Som med alt annet øvelse gjør mester så øv gjerne på dette!

Hvordan forklarer du barn om helseproblemer

Når du skal snakke med barna så si ifra først at det er noe du vil snakke med de om. Fortell med ord som barna lett forstår for eksempel at du har fått en sykdom på det stedet du har som gjør at du får vondt, har urolige tanker, en kul etc i henhold til det du har. Fortell på  en enkel måte at det gjør at du for eksempel blir svimmel, drikker alkohol, ikke klarer å stå opp, spiser for lite, sover for mye eller forlite, tar for mange tabletter etc.

Spør så barnet om det har sett at du er annerledes enn før, oppfører deg rart, er trist eller annet. Forklar så at det er på grunn av det som skjer med deg.

Forklar så at du nå skal få hjelp av den som skal behandle deg enten det er lege eller psykolog. Fortell hva de heter og at de skal hjelpe deg med å bli som før.

Når du forklarer så er det helt fint å bruke tegninger. Hvordan du sier ting er avhengig av barnet så følg med på hvordan de reagerer. Bruk et språk som barnet lett kan forstå samtidig som du forteller hva sykdommen heter med dets riktige navn.

Fortell barn at du er glad i de

Mens du holder på så er det viktig at barnet får bekreftet at de er elsket. Barn trenger å høre det så gjør det gjerne mange ganger samtidig som du forklarer at de ikke skal gjøre noe spesielt, det er de voksne som skal hjelpe til å gjøre deg frisk.

Barn trenger ofte å ta ting rolig inn over seg og da må det være rom for å ta pauser og sette av tid slik at de kan spørre om det de ikke forstår eller lurer på.

Det er bra å runde av samtalen med noe positivt dere skal gjøre sammen slik at de forstår at livet går videre med daglige ting selv om en er syk.