Hyperaktiv oppførsel

Når barnet har en hyperaktiv oppførsel. Hva bør man gjøre?

Når barnet har en hyperaktiv oppførsel bør man som foreldre starte med å forsøke å få barnets oppmerksomhet rettet mot en selv. Får å oppnå dette kan man bruke sine egne kroppsutrykk. For eksempel en klem, blunke eller ett kjærtegn. Når barnet har roet seg noe ned kan man hjelpe det å organisere tankene de har i riktig rekkefølge. Dette må gjøres på en måte som er i henhold til hva barnet kan forstå. Korte beskjeder er ofte mye lettere å forstå for barnet enn lange utredninger.

Hjelp barnet til å utvikle oppmerksomhetskapasiteten med spill og didaktiske materialer. Som foreldre er det viktig at vi setter oss inn i hvordan hyperaktiv oppførsel påvirker barnet. Søk opp informasjon som for eksempel på denne siden https://www.adhdnorge.no/artikkel/hva-er-adhd

Når man mistenker at barnet er hyperaktivt så er det viktig at man søker profesjonell hjelp ikke bare for å stadfeste det man mistenker men også for å undersøke om det kan være andre medisinske årsaker.

Det er viktig at det er kontakt om temaet mellom foreldre og lærere på skolen.

Hyperaktiv oppførsel og skolesituasjonen

For lærere som har elever med hyperaktiv oppførsel i klasse rommet er det viktig at de setter eleven nære seg slik at de kan ha nær øyenkontakt og eleven lettere kan oppfatte kroppsspråket til læreren. Det er viktig at plasseringen av eleven nær læreren ikke oppfattes som en straff for oppførsel. Læreren bør prøve å tilpasse seg i så stor grad som mulig til elevens læringstempo. Eleven bør ikke tvinges til å sitte stille hele dagen. Gjør læringen lettere ved å innbake bevegelse i klasserommet.

Når eleven begynner å vise tegn til å bli urolig gi han eller hun en oppgave som innebærer at de må bevege seg.

Hvis barnets oppførsel påvirker resten av elevene er det viktig at man tar dette opp og forklarer grunnen til oppførselen.  Dette kan gjøres ved at man bruker en teknikk som kalles magisk sirkel.