Barneoppdragelse og disiplin

Barneoppdragelse og disiplin

Hvordan oppdrar vi barna? Mange foreldre opplever at de har problemer barneoppdragelse og disiplin. Ofte er det et dilemma mellom ønske om å gi barna det de ønsker og samtidig holde kontroll og ikke oppdra bortskjemte barn som er vant til å få alt de ønsker. Ofte blir det jo slik at hvis vi  stort sett ender opp med å gi barna det de vil så vender de seg til det og forlanger at foreldrene alltid oppfyller kravene de stiller. Slik vil vi jo ikke ha det! Så hvordan gjør vi da?

En hjerne under utvikling

Ofte kan det ende med at barna gjør det de vil og vi som foreldre blir sinte. Dette fører igjen til at barna blir lei seg og veien til tårer er ofte kort.  Når vi som foreldre skal oppdra barn er det viktig at vi tar hensyn til at barn er under utvikling. Dette betyr at barna ikke er som små voksne. Barnas hjerne er under utvikling og hvor utviklet den er kommer an på barnas alder. Hvis for eksempel et barn vanligvis oppfører seg helt fint i en situasjon men ikke når det kommer andre faktorer inn i bildet kan dette være fordi deres kapasitet enda ikke er kommet til nivået som gjør at de vet hvordan de skal takle at det er en ny faktor inne i bildet.  For å gjøre det lettere å forstå:

Hvis barnet ditt vanligvis går og legger seg til rett tid uten å protestere men plutselig ikke gjør det når dere har besøk kan det være fordi de ikke forstår automatisk at samme regel gjelder selv om besøket ikke har gått hjem. Her er det viktig at foreldrene er varsomme og forklarer gjerne på forhånd at samme regel gjelder. Samtidig som man bør være konsekvent så bør man være fleksibel.

Hvis for eksempel besteforeldrene kommer på besøk og det er snakk om at barna legger seg litt senere så kan dette være en situasjon hvor dette tillates. Samtidig som det er viktig å være fleksibel bør foreldre også kunne si nei når situasjonen tilsier det. Det er viktig for barnas utvikling at de lærer at ikke alt er lov eller at de ikke alltid kan få det som de vil. Hvis barna ikke lærer dette så vil de ofte få problemer senere ilivet når de må takle motstand og frustrasjon.

Foreldre som omsorgsperson

Uansett hvor flink man er som foreldre når det gjelder barneoppdragelse og disiplin vil det være situasjoner hvor alt krasjer og barnet skriker og du som foreldre har lyst til å skrike også. I de situasjonene er det viktig at du forholder deg rolig og ikke lar deg rive med og oppfører deg som barnet. Det første man bør gjøre er å vise barnet at man er der for de. Man bør oppnå kontakt med barnet og roe det ned. Det er viktig å vise barnet at du er en de kan stole på alltid! Ikke bare når de oppfører seg fint.

Når barnet er i en tilstand hvor de er fortvilet/skriker/frustrert/redd er det ingen vits å starte å forklare hvordan de bør oppføre seg eller hva som er rett logisk sett. Først må man oppnå kontakt og roe ned barnet. Dette kan ofte gjøres ved fysisk kontakt uten å være for påtrengende. Når du skal roe ned barnet er det viktig at du lar barnet skjønne at du er en omsorgsperson som de kan stole på. Når barnet har roet seg ned er den beste måten å kommunisere med de på  at du setter deg selv i en posisjon hvor du er litt lavere enn barnet sånn at barnet ikke må se opp til deg. Det ideelle er hvis barnet er i en posisjon litt over deg når det gjelder øyenkontakt.