Helse hva er det?

Innen psykologi refereres det vanligvis til den biopsykososiale modellen. Denne modellen forklarer at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er det som bestemmer helsen til personen. I følge denne modellen oppnås helse når biologiske, psykologiske og sosiale behov er tilfredsstilt (Amigo, 2017). WHO selv (1948) definerte helse som fraværende fra sykdom samtidig som å ha velvære både fysisk og psykologisk. Den samme organisasjonen forklarer at å ha tilgang til høyest mulige helsestandarder er en menneskerettighet. WHO forklarer at folks helse er veldig viktig for å oppnå sikkerhet og fred, og ikke å fremme helse er en vanlig fare for mennesker. Fra den biopsykososiale modellen kan det forstås at mennesker har et ansvar for å opprettholde helsen. Siden hver livsstil kan påvirke helsen, kan folk gjøre noe for å forhindre eller forbedre når det ikke har god helse. Innen helsepsykologi jobbes det både med primær forebygging, som består i å fremme sunn oppførsel for å unngå sykdomsutbrudd, og sekundær forebygging, som jobber for å oppdage sykdom og forhindre at sykdommen utvikler seg. Tertiær forebygging inkluderer arbeidet med behandling og forbedring av symptomatisk tilstand (Amigo, 2017).

Amigo-Vázquez, I. (2017). Manual de psicología de la salud. Madrid: Pirámide.

Organización Mundial de la Salud. (1948). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf