Tourettes syndrom og Tics

For å kunne sette diagnosen Tourettes syndrom må pasienter ha 2 eller flere tics og tilstanden må ha startet før fylte 18 år og ha vart i minimum 1 år. 

Hva er Tics 

Tics er lyder eller bevegelser som blir gjentatt av pasienten. De er ikke av rytmisk art. Tics kan innebære hvilken som helst gruppe muskler og oppleves som ufrivillige selv om opphold i utførelse kan kontrolleres av pasienten i ulike tidsperioder. Tics kan være alt fra enkle bevegelser som å lukke øynene, heve skuldrene eller rette benene eller lignende. Tics med lyd kan innbære lukte, kremte eller klikke med tungen o.s.v. Disse enkle tics (Enten bevegelser eller lyder) er av kort varighet.

Det finnes også mer komplekse tics som er av lenger varighet som for eksempel vri på hodet samtidig som man hever skuldrene. Disse kan også være av seksuell art i form av bevegelser eller lyder/ord. Tourettes syndrom  og tics kan også være repetisjon av ord eller bevegelser en annen har gjort.  Andre kan oppfatte tics som om de blir gjort med vilje og kan bli fornærmet av uanstendige oppførsel eller ordbruk. Dette kan komme i form av seksuell eller rasistisk oppførsel og eller ordbruk.

Tourettes syndrom og Tics og kjønn

Lidelsen forekommer både hos menn og hos kvinner men menn er mest rammet. Det starter ofte i alderen mellom 4 og 6 år og øker i alvorlighet til 10-12 årsalderen for så å minske i styrke utover i tenårene. En liten andel beholder symptomene i voksen alder.

Personer med denne lidelsen opplever ofte forverring når de opplever angst eller er slitne. Stress faktorer som eksamener etc kan også føre til forverring av symptomene. En rolig atmosfære og fravær av oppmerksomhet fra andre når det gjelder tics som personen har fører til en bedring.

Genetiske og miljømessige faktorer

Det finnes visse risiko alleler i familier med tics og foreldres høye alder, lav fødselsvekt og en mor som røyker under svangerskapet er miljømessige faktorer å ta hensyn til.

Behandling av Tourettes syndrom og Tics

Tilstanden kan behandles for å minske graden av symptomene både med medisiner og uten medisiner. En online psykolog kan hjelpe til med behandling på nettet uten medisiner. Denne typen behandling består i hovedsak tid kontrollerende trening og eller exponering med fravær av respons.   

For mer informasjon om Tourettes syndrom og Tics