Narsissisme

Narsissisme. Personlighetsforstyrrelse. Kjennetegn. Hva kommer det av. Behandling

Se mine tjenester

Narsissisme som personlighetsforstyrrelse

Personer med personlighetsforstyrrelse narsissisme kjennetegnes ved at de oppfatter seg selv som mer viktige enn andre mennesker. Dette kommer ofte fram både i oppførsel og tanke. De trenger å få mye oppmerksomhet for å få bekreftet at de er viktige for andre mennesker. Samtidig som de føler seg spesielle og viktige ligger det ofte under at de ikke føler seg bra og bruker da andre menneskers oppmerksomhet for å føle seg bedre. 

Hva kjennetegner mennesker med narsissisme?

Mennesker som er narsissister oppfattes ofte av andre som egoister, de er høytsvevende og betrakter seg selv som viktigere enn andre personer. De mangler empati, trenger uforholdsmessige mye oppmerksomhet og har ofte konfliktfulle forhold. Personer med narsissisme er ofte lite flinke til å behandle sine egne følelser. Narsissisme hos personer har forskjellige graderinger fra individ til individ. Det er ikke slik at alle narsissister har like lite empati eller er like egoister. 

Hva kommer det av?

Forskning på narsissisme viser at de ofte har hatt mangelfull følelsesmessig oppfølging i barndommen. På grunn av dette søker de hele tiden anerkjennelse og oppmerksomhet fra andre. 

Behandling av narsissisme

Narsissister går ikke ofte til psykolog og når de gjør det så er det ofte på grunn av depresjon. De har som regel vanskelig for å se behovet for forandring og å få hjelp til å forandre sitt narsissistiske syn på omverden. Behandlingen går som regel ut på å hjelpe de til å lettere forstå sine egne følelser. Man må jobbe med akseptering av seg selv, takknemlighet og de underliggende negative tankene om seg selv.

Ofte ligger det under et trauma fra barndommen som må behandles. Videre må de lære seg empati og sosiale ferdigheter. Narsissister bærer ofte preg av at folk har blitt lei av de på grunn av at de er krevende når det gjelder oppmerksomhet og anerkjennelse. De har ofte brutte relasjoner som de egentlig ikke forstår årsaken til og må lære seg å akseptere bruddene. For en online psykolog så er det fullt mulig å behandle narsissisme via nettet men det krever vilje til forandring fra pasientens side.

Å Forlate en narsissist

Hvordan leve med en narsissist

Ekstern lenke om temaet