Paranoid personlighetsforstyrrelse

De som lider av paranoid personlighetsforstyrrelse føler en sterk mistenksomhet mot andre personer. De klarer ikke å stole på andre mennesker fordi de oppfatter andre menneskers hensikter som onde. 

Kjennetegn på paranoid personlighetsforstyrrelse

  • Tror at andre utnytter og vil skade en selv uten grunn til å tenke slik.
  • Liten tro på andres loyalitet.
  • Stoler ikke på andre fordi de mener at det kan brukes i mot dem selv.
  • Ubegrunnet oppfattelse av at andres oppførsel er ond.
  • Tilgir aldri.
  • Oppfatter andres oppførsel som et angrep på de selv som person.
  • Mistanke om at partner/ektefelle er utro uten at dette er basert på noe som helst.

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse blir overrasket når de skjønner at en nær person er lojal mot de. De forventer heller at hvis de havner i trøbbel så vil de nærmeste angripe de for det. Når de blir spurt om personlige ting pleier de å avfeie spørsmålet med at det har ingen andre noe med fordi de er redd informasjonen kan bli brukt mot dem selv. De oppfatter gjerne at når andre gjør en tilfeldig feil så er det et angrep eller at de prøver å lure de.

Når noen kommer med et kompliment så oppfattes dette som at den andre personen prøver å oppnå noe. Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse tar tilbud om hjelp som kritikk for at de ikke gjør ting bra nok.

Selv antydning til kritikk oppfattes som forakt for deres person. De går lett til motangrep og blir uforholdsmessig sinte når de blir fornærmet.

Parforhold og sosialt

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse er ofte vanskelige å ha med å gjøre. Mennesker som står de nær føler at de blir mistenkeliggjort og at de blir klaget på og dette fører ofte til diskusjoner. På grunn av at de som lider av denne personlighetsforstyrrelsen forventer å bli forrådt er de ofte hemmelighetsfulle, kalde og mangler ømhet. Dette påvirker også arbeidet som en online psykolog gjør med denne typen pasienter på nettet. De er mistenksomme og psykologen må jobbe spesielt mye med å etablere en relasjon hvor pasienten føler at de kan stole på psykologen selv om terapien er online på nettet.

Deres sosiale omgang med andre mennesker lider av dette og de har stort behov for å være selvforsynt og er ubøyelige i sine holdninger og dette kan føre til ensomhet.

Utbredelsen av paranoid personlighetsforstyrrelse ligger mellom 2-4% og kan merkes allerede hos barn og ungdom. Det er bevist at barn som vokser opp i hjem hvor det er Schizofreni har økt sjanse for å lide av paranoid personlighetsforstyrrelse.